روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گزیده از رویدادها ودستاوردهای محسوس دولت افغانستان درسال ۱۳۹۸ هـ . ش

عتیق الله

بخش دوم

روزنامه ملی انیس مطابق پالیسی نشراتی خویش همه ساله تلاش می نماید تارویدادهای مهم وفعالیت های زیربنایی حکومت را که درجریان یک سال انجام یافته است طورفشرده انسجام وبه مطالعه علاقمندان روزنامه پیش کش  نماید.اینک خبرنگارروزنامه به اختصارفعالیت های نخبگان، رویدادها وکارکردهای مسئولان دولتی درسال ۱۳۹۸ پرداخته جهت آگهی عامه به محضرمطالعه کنندگان تقدیم می نماید،تاازآن بهره یی خواهندبرد:

قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح،نقشه راه وپروگرام عمل دولت افغانستان است
رئیس جمهوری در نشست اختتامیۀ لویه جرگه مشورتی صلح اشتراک و سخنرانی کرد. در این نشست که در تالار لویه جرگه برگزار شد و در آن ۳۲۰۰ نمایندۀ انتخابی از تمام افغانستان حضور داشتند و دیدگاه های شان را طی یک قطعنامه ۲۲ ماده‌ی در خصوص صلح بیان داشتند، رئیس جمهور غنی گفت: امروز شما به ملت افغانستان یک خزانۀ عظیم را دادید. این قطعنامه نیست، بلکه نقشۀ راه و پروگرام عمل دولت افغانستان می باشد.در حقیقت ۳۱ میلیون انسان این سرزمین از گلوی ۳۲۰۰ نماینده صدا بلند کردند که صلح ضرورت بدون قید و شرط این ملت است و طالب را به اسلام وافغانیت اش سوگند دادند که دست از خشونت بردارد و در آبادی کشور سهیم باشد. معنای طرح صلح قطع و پایان حضور جهان در افغانستان نخواهد بود، بلکه گذار از حضور نظامی به حضور انکشافی و توسعه‌یی و گذار به مرحله دیپلوماسی صلح‌محور خواهد بود.پس از صلح روایت ما این خواهد بود که چگونه افغانستان را به دهلیز برق‌رسانی و انرژی به جنوب آسیا تبدیل کنیم. چگونه آسیای میانه را پس از صد سال به جنوب آسیا وصل کنیم. چگونه معادن خویش را برای اولین بار به بازار عرضه نمائیم.
روندصلح تاکنون پراکنده است
رییس لویه جرگه مشورتی صلح می گوید ٬پیش از این تلاش های زیادی برای صلح صورت گرفته است اما پراکنده بوده است. عبدالرب رسول سیاف، رییس انتصابی لویه جرگه مشورتی صلح، دیروز در مراسم اختتامیه کار این جرگه خاطر نشان کرد  که اعضای این جرگه خواهان صلح، تلاش های واحد و هماهنگ برای صلح و ثبات در افغانستان هستند. باید پس از این ، تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات هماهنگ و واحد باشد تا این تلاش ها به نتیجه برسد. سیاف گفت دستاورد عمده جرگه این است که مردم افغانستان اعلام کردند که کشور یک کشور، ملت یک ملت وخاک ما یک خاک است، پس صدای ما برای صلح نیز یک صدا باشد.
احترام به خانه خدابخشی ازایمان ما ومسئولیت دولت می باشد
رئیس‌جمهوری مسجد جامع عیدگاه را افتتاح و نماز جمعه را در آن ادا کرد افتتاح مسجد تاریخی عیدگاه را که از آن بانی استقلال افغانستان آزادی کشور را اعلان کرد، به همه تبریک گفترئیس جمهور کشور گفت که احترام به خانۀ خدا بخشی از ایمان ما می باشد و منحیث یک کشور اسلامی، توجه به مساجد سلیقوی و انتخابی نه، بلکه مسئولیت دولت است. وی افزود که این یک زنجیر ارتباطی طبیعی میان دولت، ملت و جامعه اسلامی است و مسئولین آینده باید به آن توجه بیشتر نمایند  وی از علما خواست تا مردم را بخاطر نگهداری از مساجد تشویق نمایند و به وزارت ارشاد، حج و اوقاف هدایت داد تا بخاطر نگهداری و رسیدگی بهتر به امور مسجد عیدگاه، تشکیل برای این مسجد را پیشنهاد نماید.                                          ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید