روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گردهمایی بزرگ علما، آیینه تمام‌نمای ملت افغانستان

در برخی از مواقع گردهمایی و نشست‌های عنعنوی، حلّال مشکل افغانستان بوده و حکومت‌ها با این شیوه مشروعیت ملی و بین المللی خود را به دست آورده اند.

اگرچه امارت اسلامی افغانستان توسط شورای اهلِ حل و عقد به وجود آمده و مشروعیت شرعی و ملی خود را دارد، اما جهان و جهانیان به آن وقعی نمی‌گذارند و خواهان انتخابات، شوراها و نشست‌های بزرگ عنعنوی استند.

شوراها، نشست‌ها و گرهمایی‌ها در افغانستان، پیشینه‌ی تاریخی دارند و چندین بار به خاطر منافع و مصالح کشور برگزار شده است.

اگرچه نشست‌های محلی و قومی هم در افغانستان نقش زنده و سازنده یی دارند، اما نشست‌های بزرگ و حضور گسترده ملت در بسا شرایط حسّاس و تنش‌زا، سرنوشت‌ساز بوده و آشوب‌های زیادی که در کشور سربلند کرده اند، توسط نشست بزرگ علما و متنفذین خاموش گشته و بر مشکلات مملکت نقطه‌ی پایان گذاشته شده است.

حالا هم، گردهمایی بزرگی که برگزار شده است، افغانستان را مقبولیت جهانی خواهد بخشید و جهان حکومت امارت اسلامی مورد حمایت جهانی قرار خواهد گرفت.

اگرچه جهان، منطقه و کشورهای همسایه همه بر مشروعیت و حقانیت امارت اسلامی باور دارند و ذهناً امارت اسلامی را به حیث یک حکومت ملی و موفق می‌شناسند و حتی کشورهای جهان و منطقه روابط دیپلوماتیکی خویش را در افغانستان عملا احیا کرده اند، اما تنها برخی از دستورات، رسوم و عنعنات است که حکومت‌ها را رسماً مشروعیت جهانی و بین المللی میدهند.

از جمله، یکی همین نشست‌ بزرگ و گردهمایی علما و مردم است که حکومت‌ را مشروعیت بخشیده، اعتبار جهانی داده و مشکلات پیش آمده را مرفوع  می‌سازد.

حالا هم افغانستان، با برگزاری چنین گردهمایی‌ها مقبولیت جهانی و بین المللی را به طور کامل کسب خواهد کرد و آخرین میخ را بر تابوت منازعات و کشمکش‌ها خواهد زد.

افغانستان سرزمین اقوام مختلفی است، برگزاری چنین گردهمایی‌ها و حضور نماینده‌گان باصلاحیت تمام اقوام و با رای‌زنی‌ها و ارایه‌ی دیدگاهای گوناگون شان، آیینه‌ی تمام‌نمای ملت افغانستان تلقی می‌شود و این مشوره‌ها خارهای سیاه مزاحمت را از فراراه افغانستان بر خواهد چید و حکومتی با پشتوانه‌ی جهانی، بین المللی و پرامکاناتی نصیب افغانستان خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید