روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

گران هیواد، به حیث سخنگوی وزارت امور خارجه تعیین شد

صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، آقای هیواد را به حیث سخنگوی جدید وزارت امور خارجه معرفی کرد.
وی همچنان در مورد دیدار رئیس جمهور با وزیر دولت در امور همکاری های اقتصادی آلمان جزئیات داد وگفت که در این دیدار رئیس جمهور بر اهمیت همکاری های آلمان برای رشد اقتصادی افغانستان تأکید کرده است.

وزیر دولت در امور همکاری های اقتصادی آلمان در این دیدار بر پا برجا بودن و ادامه همکاری های کشورش به افغانستان تعهد نموده است.

صدیقی گفت که رئیس جمهور همچنان روز شنبه با سرپرست وزارت امور خارجه ومعینان این وزارت دیدار کرده وروی کار کردها وماموریت های آینده آن بحث کرده اند.

وی افزود دیدگاه حکومت این است که وزارت خارجه به حیث مجری سیاست خارجی بیشتر فعال شود ودیدگاه وسیاست افغانستان اقتصاد محور باشد.

برای حکومت افغانستان اتصال منطقه ای وتقویت آن اولویت است و وزارت امور خارجه می تواند در اجرای سیاست خارجی نقش اساسی داشته باشد.

رئیس جمهور از رهبری وزارت امور خارجه خواسته است تا در قسمت اصلاحات وآوردن ریفورم در تشکیلات، مقرری ها، لوایح، استخدام دیپلمات وکارمندان این وزارت معیار های درست وقبول شده وجود داشته باشد وافراد بر اساس فهم شان در این نهاد مقرر شوند.

صدیقی گفت که تأکید رئیس جمهور این است تا وزارت امور خارجه به حیث مجری سیاست خارجی کشور، دیدگاه بلند مدت را برای تقویت همکاری های اقتصادی منطقوی به پیش ببرد ودر تدوین سیاست های اقتصاد محور اقدامات بیشتر انجام دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید