روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمیسیون سعی کند تا انتخابات پیشرو به پایه دموکراسی استوار باشد

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که روند ثبت نام تقویتی رأی دهندگان، با استفاده از شیوه انتخابات ولسی جرگه گذشته را سر از روز شنبه ۱۸ جوزا آغاز خواهد کرد همچنان تأکید نموده که این روند برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در ۳۳ ولایت صورت می گیرد و از تاریخ ۱۸ جوزا الی ۸ سرطان سال جاری ادامه خواهد داشت.

رئیس این کمیسیون خاطر نشان ساخته که این روند شامل حال کسانی می شود که تازه به افغانستان بازگشت کرده و یا سن ۱۸ ساله گی را تکمیل کرده باشند و یا هم از یک حوزه به حوزه دیگر انتخاباتی نقل مکان نموده ویا هم به حکم قانون از حقوق مدنی محروم نشده باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی روند ثبت نام تقویتی رأی دهندگان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است  که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود ۴ ماه زمان باقی مانده که در این زمان کمیسیون می تواند آمادگی های لازم را برای انتخابات مورد قناعت مردم، اتخاذ کند، زیرا وزارت دفاع ملی از تأمین امنیت انتخابات در همآهنگی با نهاد های دیگر امنیتی خبر داده و کمیسیون انتخابات نیز از آمادگی خود برای آغاز پروسه انتخابات سخن می گوید و از انتقال مواد حساس و غیر حساس به تمامی ولایت ها نیز  خبر داده است.

هرچند روند انتخابات در افغانستان همواره با جنجال ها و ادعا های تخلف و تقلب گری خورده و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ م هم منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید، همچنان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال پار ولایت کابل بعد از تأخیر هفت ماه اعلام شد، اما مردم افغانستان این بار از اعضای کمیسیون های انتخاباتی انتظار دارند تا انتخابات ریاست جمهوری بدون دغدغه ها برگزار گردد تا اینکه اعتبار از دست رفته کمیسیون دوباره اعاده گردد، زیرا گزارش ها حاکی از آن است که انتخابات شورا های ولایتی و شوراهای ولسوالی ها و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی به تأخیر افتاده که این تأخیر زمینه را برای کمیسیون مستقل انتخابات مساعد خواهد ساخت تا انتخابات ریاست جمهوری را به طور شفاف، عادلانه و بدون تقلب و تخلف برگزار نمایند، تا اینکه نتایج حاصله از این انتخابات برای تمامی نامزدان ریاست جمهوری و مردم افغانستان پذیرفتنی و هیچ سرو صدایی را به همراه نداشته باشد، زیرا مردم افغانستان از برگزاری انتخابات غیر شفاف متأثر و چندان علاقه ای برای شرکت در این روند دموکراتیک ندارند، در حالیکه اهمیت انتخاب کردن و انتخاب شدن در نظام های مدرن یک امر کاملاً هویدا و مشهود است، مردم آگاه افغانستان نیز این را می دانند که بدون این دو ویژگی، مردم سالاری و یا به عباره دیگر حکومت مردم به مردم ناممکن است.

روی این اساس کمیسیون مستقل انتخابات ازهمین اکنون بایست تلاش کند تا فهرست رأی دهندگان و حوزه های انتخاباتی را نهایی و همگانی سازد و از فعالیت های خود، رسانه ها را در جریان قرار دهد تا مردم افغانستان اطمینان حاصل کنند و با دل گرمی تمام در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و زعیم آینده خود را انتخاب نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید