روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای ملی جلسه کرد

کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای ملی دیروز به ریاست فاضل سنچارکی معین امورنشرات و رئیس این کمیسیون جلسه کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر  درآغازجلسه معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ پیرامون گشایش دورهفدهم شورای ملی کشور ، شکل گیری کمیسیون رسانه یی ووظایف نهادهای مسئول توضیحات ارائه کرد.

بعد نمایندگان شهرداری کابل   مرکزاطلاعات ورسانه های حکومت ، ریس برق کابل و معاون رادیوتلویزیون ملی صحبت کردند و به خاطرانجام امورمحول ابرازآمادگی کردند . درپایان قدم علی نیکپی معاون دارالانشای مشرانوجرگه و عبدالله فرامرز رئیس روابط عامه ولسی جرگه ازهمکاری نهادهای مربوط رسانه ها اطمینان دادند.

ممکن است شما دوست داشته باشید