روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمیسیون تدارکات ملی ۲۱ مورد تدارکاتی را به ارزش بیش از ۳.۳۷ میلیارد افغانی منظور کرد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ۲۶ مورد تدارکاتی را به بررسی گرفت که در نتیجه ۲۱ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۳۷ میلیارد افغانی منظور گردید.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه،  ضمن منظوری پروژه های متذکره، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون نیز مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور غنی یکبار دیگر بر استفاده از ظرفیت شرکت های افغانی و حمایت و تقویت آن‌ها تاکید ورزید.در همین حال پیشنهاد اداره هوانوردی ملکی در رابطه به اعتراض شرکت ستیت کارپس پیرامون داوطلبی پروژه اعمار ترمینل تعمیر (ای تی ایم)، اپرون و پارکینگ وسایط میدان هوایی ولایت خوست مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

به همین ترتیب وزارت فواید عامه درخواست هدایت در مورد تمدید میعاد پروژه اعمار سرک کابل- لوگر( از تانک تیل لوگر الی چهل دختران ) به طول ۷ کیلومتر را نمود که کمیسیون آن را تصویب کرد، اما پیشنهاد وزارت دفاع ملی در مورد اعطای قرارداد تدارک ۱۸۶ قلم ریجنت های لابراتواری و محلولات طبی ضرورت قوماندانیت صحیه ستر درستیز اعاده گردید.

جلسه به وزارت دفاع ملی وظیفه سپرد تا راه های بدیل به شمول تدارک آن را به شکل قرارداد های دولت با دولت بررسی نموده و گزارش خویش را در این زمینه با کمیسیون تدارکات ملی شریک نماید.

 علاوه برآن به اساس درخواست وزارت دفاع ملی، با توجه به فرارسیدن زمستان، پروژه زغال سنگ این وزارت به شرکت تولیدی داخلی و پروژه چوب وزارت مذکور برای شرکت های پیشنهادی منظور گردید.

در این جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، دیده بان شفافیت افغانستان پژوهشی را که در زمینه بررسی قیمت های تخمینی انجام داده بود، ارائه کرد. نماینده این نهاد تعهد سپرد که پژوهش دیگر آنان در رابطه به بررسی تضاد منافع و چگونگی اظهار آن به زودی نهایی گردیده و آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه می‌نماید که از سوی رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی استقبال گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید