روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمیسیون تدارکات ملی: در سال گذشته ۷۶۳ پروژه بررسی شد

کمیسیون تدارکات ملی در سال گذشته ۷۶۳ پروژه  را به ارزش نزدیک به ۱۵۴ میلیارد افغانی بررسی کرده است.

الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی این مطلب را دیروز در جریان ارائه گزارش سال ۱۳۹۷ بیان کرد.

به گزارش آژانس باختر، الهام عمر هوتکی گفت که از جمله ۷۶۳ پروژه یی که این اداره در سال گذشته بررسی کرده است  ۶۸۹ پروژه منظور ، ۴۵ پروژه رد و ۲۹ پروژه دیگر اعاده شده است.

به گفته وی در سال گذشته به اساس بررسی همه جانبه ۱۸ میلیارد دالر صرفه جویی شده است. به باور وی از مدرک مبلغ صرفی جویی شده ۲۰۰ پروژه دیگر تمویل شده است. او افزود که سال مالی ۱۳۹۷ یک سال پر دستاورد برای نظام تدارکات کشور بود.

رئیس اداره تدرکات ملی بیان کرد که درسال گذشته ۹۰ درصد بودجه انکشافی این اداره به مصرف رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

او علاوه کرد که  در سال گذشته به منظور فراهم آوری تسهیلات در روند های تدارکاتی و جلوگیری از فساد، اداره تدارکات ملی سیستم تدارکات برقی و باز را ایجاد کرد.

الهام عمر هوتکی افزود که این اداره در عقد قرار داد ها به شرکت هایی اولویت می دهد که تجربه کاری ده ساله داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید