روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

کمیته قوانین طرح مقررۀ طرز ترتیب، ثبت، صدور قباله زمین و ملکیت و طرح قانون کادر علمی- تخصصی طبی را تأیید کرد

طرح مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله زمین و ملکیت در جلسه روز یک شنبه کمیته قوانین کابینه به ریاست استادسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شده بود، تأیید شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، این مقرره که باهمکاری  وزارت شهرسازی و اراضی و وزارت عدلیه تهیه و تنظیم شده است توسط وزیر عدلیه در جلسه کمیته قوانین ارائه شد. وزیر عدلیه گفت که این مقرره به هدف فراهم نمودن زمینه ترتیب، ثبت و صدور قباله زمین به صورت شفاف و مطمئن، ساده سازی و تسریع روند انتقال حق مالکیت، فراهم نمودن زمینه تشخیص مالک وملکیت و معیاری نمودن صدور قباله تدوین شده است.

اعضای کمیته قوانین این مقرره را از لحاظ  تخنیکی و حقوقی مورد بحث همه جانبه قرار داده و آن را تأیید کرد.

در این جلسه همچنین طرح قانون کادر علمی-تخصصی طبی از جانب وزارت صحت عامه به جلسه ارائه شد.

وزیر صحت عامه این قانون را یک ضرورت جدی خواند و اظهار امیدواری کرد که با تأیید این قانون، سهولت‌های قانونی برای ارائه خدمات
 بهتر و مناسب‌تر به شهروندان کشور فراهم شود.

اعضای کمیته قوانین پس از بررسی کارشناسانه با ایزاد کلمه «علمی» در عنوان طرح قانون کادر علمی تخصصی طبی، این طرح را مورد تأیید قرار داد. همچنین در این جلسه فیصله شد که این طرح قانون برای غنامندی بیشتر در یک کمیته تخنیکی، به ریاست وزارت عدلیه و نمایندگان با صلاحیت وزارت‌های صحت عامه و تحصیلات عالی در مورد رتبه علمی داکتران و شرایط ترفیع آنها بحث کرده و سپس وزارت عدلیه مؤظف به طی مراحل قانونی «قانون کادرعلمی- تخصصی طبی، می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید