روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمک و همکاری برای دهقانان، راهکار کاهش  کشت خشخاش و نجات جوانان از عمل اعتیاد

تجارب سالهای اخیر گواهی از آن دارد که عوامل گسترش کشت خشخاش و افزایش قاچاق مواد مخدر به خصوص در ولایت هایی که اکثراً زیر تأثیر و حاکمیت گروپ های مسلح مخالف قرار داشته و از امنیت کامل برخوردار نمی باشد وانمود می گردد.

این در حالیست که مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با اتخاذ تدابیر و پلان های پیشگیرنده در گزارش های خود از کاهش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر تذکار به عمل آورده اند.

اما گزارشها و راپورهای اخیر سازمان ملل متحد و بررسی کشورهای خارجی تولید و قاچاق مواد مخدر را موازی به سال گذشته بررسی و ارزیابی کرده در گزارشهای خود تذکار داده اند که امسال نیز مقدار زیاد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید گردیده است. حتا از رقم حدود (۹) هزار تن تریاک را در گزارشهای خویش تذکار داده اند.

بررسی های به عمل آمده از طریق کشورهای خارجی و سازمان ملل متحد می رساند که تدابیر و تلاش مسئولان مبارزه علیه مواد مخدر و جلوگیری از کشت خشخاش در سال روان نسبت بروز جنگ ها و ناامنی در ولایاتی که کشت کوکنار زیادتر صورت می گیرد از تأثیر پیشگیرنده چندانی برخوردار نبوده است چرا که بر اساس برداشت ها شیوه کار و فعالیت مسئولان مبارزه با مواد مخدر چندان کارگر نیافتاده است.

زیرا بر اساس برداشت و تحلیل آگاهان در این عرصه، مسئولان مبارزه با مواد مخدر نقش سازنده دهقانان را در این راستا کمتر ارزش داده اند.

در حالیکه بهترین راهکار بیرون رفت از تأثیر و گسترش بلای جانسوز کشت و قاچاق مواد مخدر همین همکاری و همیاری با دهقانان و ایجاد کشت بدیل بازهم به کمک دهقانان بوده می تواند و بس.

زیرا هرگاه دهقانان ما بتوانند زندگی یومیه خود را از سایر حاصلات زراعتی بدست آورند و مشکل معیشتی خانواده های شان را آماده سازند، هیچ گاه به کشت خشخاش که اکنون به کشت حرام مشهور می باشد روی نمی آورند.

بناءً بالاثر تجاربی که بدست آمده است، تدابیر مسئولان اداره مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر در همآهنگی و کمک برای دهقانان و ایجاد کشت بدیل می تواند بهترین راهکار محو و کاهش کشت خشخاش و جلوگیری از قاچاق حاصلات کوکنار نسبت به سایر پلان های تدابیری شامل تخریب زمین های تحت کشت خشخاش و پیشنهاد و تطبیق غیر معقول پاشیدن سم روی کشتزارهای خشخاش و حاصل زمین دهقانانی که نه تنها حاصل زمین دهقانان را ضایع می سازد، بلکه روی زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی دهقانان و سایر هموطنان ما که در همان قریه ها و محلات زندگی می کنند و حتا حیوانات مالداران و دهقانان نیز اثر منفی وارد می کند.

زیرا پاشیدن ادویه تخریب کننده بته های خشخاش سبب بروز امراض مختلف و کشنده در محیط و زندگی مردم خواهد شد بنابر همین تأثیرات ناگوار پاشیدن سم برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر، چندان مؤثر نخواهد بود.

اما اگر در تدابیر و پلان های مسئولان امور مبارزه علیه کشت و تولید مواد مخدر نقش دهقانان از طریق کمک های ایجاد بدیل کشت خشخاش، برای افزایش و گسترش کشت و زراعت سایر حبوبات از جمله گندم، جو و سایر حبوبات و تخم های زراعتی توأمیت و همآهنگی داشته باشد نه تنها کشت خشخاش کاهش می یابد، بلکه دوباره و سال های بعدی کشورما مورد انتقاد کشورهای جهان و سازمان ملل متحد مبنی بر جای گرفتن در بلند ترین مقام کشورهای تولید کنند ه مواد مخدر و یا تیتر رسانه های چاپی کشورهای خارجی قرار نخواهد گرفت. در قطار کشورهای تولید کننده صد درصدی مواد مخدر و کشت این بته های خطرناک جای نخواهد داشت.

بنابر آن از همین فصل که هنوز موقع کشت بهاری خشخاش فرا نرسیده باید مسئولان مبارزه علیه کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در همآهنگی با کشورها و نهادهای خارجی که برای جلوگیری از کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر افغانستان را کمک می کنند باید برای همکاری دهقانان با ایجاد کشت بدیل توجه زیادتر نمایند و با گسترش کشت بدیل، زمین های زراعتی تحت کشت زعفران، سویابین، پخته، کنجد، تخم های آفتاب گردان، گندم، جو، جواری و سایر حبوبات قرار دهند و از طریق ریاست های زراعت ولایات در کشت بهاری با اهدای تخم های اصلاح شده و کودکیمیاوی، توزیع نهال های مثمر و غیر مثمر، تخم های اصلاح شده سبزی و ایجاد باغ های انگور و میوه در محلاتی که امکان رشد و گسترش آن مساعد است برای دهقانان کمک و یاری رسانده شود.

خوشبختانه که همین پروسه به خاطر گسترش کشت بدیل که راهکار محو و کاهش کشت خشخاش کفته می شود، پروژه های باغداری، کشت زعفران و سویابین در حال پیاده شدن است که با تطبیق این برنامه ها نه تنها کشت خشخاش کاهش پیدا می کند، بلکه سطح حاصل دهقانان با کشت حلال افزایش می یابد. جوانان کشورما و کشورهای دیگر ازآغشته شدن به عمل خطرناک و مرگ تدریجی مواد مخدر نیز نجات خواهند یافت و صفوف معتادان طویل تر نخواهد گردید.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید