روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمک به نیازمندان، نباید به نوشداروی بعد از مرگ تبدیل شود

ممکن است شما دوست داشته باشید