روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمبود معلم و مواد درسی چالش عمده مکتب ناشنوایان غور

مکتب ناشنوایان غور یگانه مکتب در این ولایت است که با مشکلات زیادی از جمله نداشتن جای و کمبود معلم و مواد درسی روبرو است.

مکتب ناشنوایان حدود ده سال پیش توسط موسسه گلوبل در غور ایجاد شد و در این مکتب بیش از ۳۰ شاگردان پسر و دختر مصروف آموزش اند.
فتح القدیر شاگرد ۲۲ ساله این مکتب است او به زبان اشاره گپ می‌زند اما استاد‌ش گپ‌های او ترجمه کرد: “حالا هیچ کسب و کار نیست من فقط همین جا بی‌کارم و فعلاً در جامعه هیچ کاری نیست برای فعلاً هیچ چیزی را برای خود فراهم کرده نمی‌توانم و فقط بیکار نشسته‌ام. خواست ما از حکومت و موسسات این است که برای ما زمینه کار را فراهم کنند که ما بتوانیم از حرفه که آموخته ایم به شکل درستش استفاده کنیم.”

مولوی علی محمد سرپرست آمریت شهدا و معلولان در غور نیز می‌پذیرد که مکتب ناشنوایان در این ولایت با مشکلات زیاد دچار است.

او گفت که در صورت نرسیدن کمک‌های کافی، ممکن است این مکتب مسدود شود: “از حساب اسباب درسی آنها هیچ چیز در دست ندارند مثل کتاب و کتابچه و قرطاسیه و چیزیکه نیاز آنها است خودشان با همکاری استاد‌های‌شان جمع آوری می‌کنند. بزرگترین مشکلات سد راه مکتب ناشنوایان نبود اقتصاد است. اگر به مکتب ناشنوایان از طرف ریاست معارف و موسسات کمک صورت نگیرد ممکن مکتب ناشنوایان مسدود شود.”

۳۱ شاگردان مکتب ناشنوایان تنها در دو اتاق که در ساختمان اداره شهدا و معلولان موقعیت دارد با سه استاد مصروف فراگیری کسب علم و دانش و فن حرفه اند.

شماری از مردم در جامعه افراد دارای معلولیت و ناشنوا را به دیده‌ای ناتوان می‌نگرند اما نائب شاگردان مکتب ناشنوایان غور می‌گوید با تلاش‌هایش ثابت ساخته است که ناشنوایان ناتوان نیستند.

او گفت: “برای یک ناشنوا بسیار سخت است که سواد را بیاموزد و ما تا این حد کوشش کردیم و خود را با سواد ساختیم، دولت یک شغل یا وظیفه برای ما پیدا کند که بتوانیم معاشرت و زندگی خود را به شکل صحیح به پیش ببریم و درآمد فامیل ما را جوابگو باشد.”

ممکن است شما دوست داشته باشید