روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کشور های خارجی از حقوق شهروندی مردم ما استفاده ابزاری نکنند

امارت اسلامی از کشور های بیرونی می خواهد که از «مسائل داخلی و حقوق شهروندی» افغانستان برای مقاصد سیاسی شان استفاده ابزاری نکنند.

شماری از کشور ها و سازمان های بین المللی در این اوخر مسئله حقوق بشری و مسئله حقوق زنان در افغانستان را به یک دست آویز تبلیغاتی مبدل کرده اند و با گفته ها غیر موجه و صدور اعلامیه ها در تلاش اند که از این گونه مسایل منفعت های سیاسی بردارند و در نهایت وضعیت اجتماعی در این کشور را دچار مشکلات کنند

دراین  میان خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری امریکا  درباره حقوق زنان در افغانستان گفته های داشته است که بیشتر جنبه سیاسی داشته و نمی  تواند منعکس کننده واقعیت در جامعه افغانی باشد او گفته‌است « طالبان انتظارات امریکا را در زمینه برخورد با زنان برآورده نه کرده‌اند.»

یکی از سخنگویان امارت اسلامی اظهارات این خانم را «افواهات» خوانده و گفته‌است که «امارت اسلامی» در چارچوب اصول اسلامی به تمام حقوق شهروندان کشور احترام قایل است و حقوق همه در این چارچوب محفوظ است و امارت اسلامی در هیچ جایی مانع کار کسی نشده‌ است.

بلال کریمی گفته است  به جهان و مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که متعهد به تمام حقوق شهروندان خود هستیم و در این مورد توجه جدی داریم.

معاون سخنگوی امارت اسلامی از کشورها بیرونی خواسته است که از «مسایل داخلی و حقوق شهروندی» افغانستان برای مقاصد سیاسی استفاده ابزاری نکنند.

این در حالی است که امارت اسلامی برای زنان و دختران در بخش های معین و ضروری اجازه کار داده است و با رفع پاره از مشکلات٬ دختران و زنان نه تنها دو باره  روند آموزش شان را از سر خواهند گرفت بل  برای آٖنان زمینه کار و مشارکت در بخش دیگر جامعه داده خواهد شد

زنان در حال حاضر در میدان‌های هوایی، بخش صحت، معارف٬تحصیلات عالی و شماری دیگر از ادارات، مشغول کار استند٬ و نظر به صورت و نیاز زنان بیشتری در ادارات به کار شان آغاز خواهند کرد و یا جذب خواهند شد.

این گفته ها که امارت اسلامی مانع تحصیل و آموزش دختران شده است یک ادعا غیر واقعی و دور از انصاف است٬ در بسیاری از ولایت ها منجمله بلخ و هرات دختران توانستند وارد صنوف درسی شان شوند٬ درس های مکاتب دختران در این ولایت ها الی صنف دوازهم دنبال شد٬  در حال حاضر ۱۳۳ دانشگاه خصوصی برای دختران در کابل وولایت ها فعال است و با رفع پاره از مشکلات که مشخص شده است٬  دروس مکاتب دخترانه در کابل و شهر های دیگر هم از سر گرفته می شود

باید گفت که در این اواخر شماری از سیاست ورزان در کشور های بیرونی گفته های  در باره زنان در افغانستان داشته اند که نشان می دهد یا آنان از جامعه و تمدن مردم افغانستان از حال و گذشته اطلاعی ندارند  و یا هم  گفته های شان بیانگر اغراض شان است.

افغانستان مهد پرورش  زنان سخنور٬ سیاست مدار٬ فاضل و مجاهد بوده است زنانی چون رابعه بلخی٬ سلطان رضیه٬ نازو انا٬ عایشه درانی٬ غازی ادی… نمونه های از زنانی اند که سازندۀ فرهنگ و سیاست و اجتماع در افغانستان امروز و جامعه کهن ما در گذشته  بوده اند٬ این زنان یا خود صاحب قلم و سیاست بوده اند و یا هم  سیاست ورزان و جهان گشایانی چون محمود غزنوی٬ میرویس نیکه و احمد شاه ابدالی را  در دامان شان پرورش داده اند.

امارت اسلامی منکر نقش زنان در جامعه نیست و مانع کار  و فعالیت شان نشده است٬ مگر چیزی که مهم است شرایط و اوضاع مشخص است که باعث ایجاد مشکلات معین شده است٬ امارت اسلامی در صددرفع این گونه مشکلات است٬ و از خواهران  در کشور می خواهد که در رفع این مشکلات با حوصله مندی امارت اسلامی را کمک کنند.  باختر

ممکن است شما دوست داشته باشید