روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کشف یک معدن سنگ مرمردرجنوب شرق افغانستان

یک معدن سنگ مرمر در جنوب شرق افغانستان کشف شد.

این معدن درجریان بررسی گروه فنی افغان درروستای سپین سک شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا کشف شده است.

به اساس گزارش ها، گروه فنی ریاست معادن وپترولیم پکتیکا مشغول بررسی ساحه بود که ناگهان با معدن سنگ مرمر برخورد.

یک مسئول دفتررسانه های والی پکتیکا به آژانس باخترگفت که درپی کشف این معدن، ماموران امنیتی، مامورتامین امنیت آن شده اند.

ازسوی دیگرمسئولان ریاست معادن وپترولیم پکتیکا می گویند که درپی بررسی بیشترونیز تامین امکانات مالی برای استخراج قانونی این معدن اند.

تاکنون کیفیت این معدن ونیزمقدارآن روشن نشده است.

ازسنگ مرمردرجهان برای ساخت خانه، تاسیسات عامه، ظرف واشیای زینتی استفاده می شود.

افغانستان سرشار ازمعادن سنگ به ویژه سنگ قیمتی مرمر است.

کارشناسان می گویند با بهره گیری ازمعادن، افغانستان می تواند درکمترین زمان ممکن به یکی ازتوسعه یافته ترین کشورهای جهان مبدل شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید