روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

کشته شدن هفده  داعشی درتازه ترین حمله های نظامیان درننگرهار

هفده  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروی ویژه   درشرق کشور کشته شدند.

این هراس افگنان یکشنبه شب دربخش هایی ازولایت شرقی ننگرهارآماج حمله های زمینی و هوایی قرارگرفتند. یک فرمانده قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که درتازه ترین حمله ها یکشنبه شب هفده  داعشی کشته شدند .

اوگفت  این داعشیان
درمواضع شان در بخش هایی ازننگرهار به ویژه ولسوالی های  دور بابا  بتی کوت ، اچین و خوگیانی آماج قرارگرفتند.به اساس گزارش ها دراین حمله های هوایی وزمینی چندین مرکز ومخفیگاه داعشیان ویران شده است. یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درننگرهار طرح طالبان را برای شکل دهی یک رشته انفجار ها ناکام ساختند. ماموران امنیتی روز گذشته  پنج ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند. درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است. خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف سه انبارجنگ افزار شدند. ازاین انبارکه در ولسوالی های کوت و اچین  نگهداری می شدند چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید