روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کارکرد حکومت در ترازوی قضاوت مردم قرار می گیرد

مسئولان محلی جوزجان در نخستین جلسه اداری مقام ولایت جوزجان می گویند، حکومت داری خوب، ارایه خدمات به موقع، محو فساد اداری و تطبیق پروژه های انکشافی در صدر کار بزرگان امارت اسلامی در مرکز و ولایات قرار دارد.

به گفته مسئولان محلی جوزجان، پس از ختم اشغال و اقامه نظام اسلامی مردم به یک زندگی آسوده وآرام دست یافته اند اما ضرورت می‎رود تمام ادارات دولتی و خصوصی  برای مردم خدمات خوب و به موقع را انجام بدهند.

داملا شعیب رسالت والی جوزجان می گوید، کارکرد حکومت امارت اسلامی در ترازوی قضاوت مردم قرار دارد که در کنارحمایت وپشتیبانی ازاین نظام برارایه خدمات به موقع ضرورت دارند .

به گفته والی جوزجان، فعالیت تمام اداره های دولتی، حوزه های امنیتی یک امر ضروری برای ارایه خدمات به موقع و حفظ آرامش و ثبات مردم است و مسئولان باید وظایف سپرده شده را به گونه درست آن به پیش ببرند.

داملا سراج قوماندان امینه جوزجان در این جلسه می گوید، این نظام بر مبنای خواست و اراده مردم روی کار آمده است و امروز مجاهدین مسئولیت دارند تا برای تحقق خواسته های مردم و حفظ آرامش آنها سعی و حرکت کنند.

به گفته قوماندان امنیه جوزجان، برخورد نیک با مردم در نهاد های امنیتی  و کمر بندهای ورودی و خروجی برای دوام و بقای این حکومت تاثیر مثبت دارد باید به گونه کامل نهادینه شود.

مفتی مجاهد، رئیس محکمه جوزجان می گوید، در حکومتی که عدل و انصاف بر قرار نشد عمر آن حکومت کوتاه است پس ضرورت می رود تا مسئولان با امانتداری و متانت با مردم همکاری کنند و پاره از مشکلات آنها را حل نمایند.

به گفته رئیس محکمه جوزجان، این نظام با قربانی ها بی شمار درپی همکاری مردم روی کار آمده است و حق اولویت را خانواده شهدا و مردم دارند باید حرمت گذاشته شوند.

این جلسه پس از اتخاذ یک سلسله تصامیم در مورد مشکلات ریاست های صحت عامه، تصدی افغان، ترانسپورت، معارف، انکشاف دهات، احصایه، شهدا و معلولین و آمریت رادیو تلویزیون ملی انجام یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید