روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کارزارنهال شانی ازسوی معینیت امورجوانان و شاروالی کابل آغازشد

کارزار نهال شانی ازطرف شاروالی کابل و معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، امروز از تپه وزیرمحمد اکبر خان شهر کابل، آغاز شد . به گزارش آژانس باختر، این کارزارنهال شانی ازتپه وزیرمحمد اکبر خان آغازیافته است و درتمام نواحی شهرکابل و ولسوالی های ولایت کابل ، مدت ۱۵ روز ادامه می یابد.

درمراسم آغاز این کارزار، داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و از تمام هموطنان خواست تا با غرس نهال درسرسبزی کشور سهم بگیرند .وی همچنان تاکید کرد که باید هموطنان درسراسرکشورازقطع کردن درخت ها و جنگل ها اجتناب و جلو گیری کنند .

داکترسادات خاطرنشان کرد که نهال شانی و سرسبزی پیام آور صلح و آشتی درکشور می باشد.

همچنان وی افزود که دراین کارزار نهال شانی ، جوانان رضا کار ریاست ” امورفرهنگی و جوانان رضا کار”  معینیت امورجوانان سهم فعال می گیرند .پوهنیارمحمد ذکی سرفراز شاروال کابل نیز درصحبتی دررابطه به برنامه های شاروالی کابل درراستای سرسبزی و نهال شانی معلومات داد و گفت که شاروالی کابل  هزارها اصله نهال را به خاطرسرسبزی شهرکابل و و لسوالی این ولایت درنظرگرفته است .

او ازمردم نیز خواست که درحفاظت نهال ها کوشا باشند و با غرص حد اقل یک اصله نهال در سرسبزی محیط شان و درنهایت سرسبزی کشورشان ، سهم بگیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید