روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کابل در سال ۲۰۲۴ به حیث پایتخت فرهنگ جهان اسلام انتخاب شده است

به تأسی از فیصله نهمین نشست وزیران فرهنگ کشور های اسلامی منعقده سال ۲۰۰۷ میلادی شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان شهر زیبای کابل در سال ۲۰۲۴ به حیث پایتخت فرهنگ جهان اسلام انتخاب گردیده است. بناءً به منظور آمادگی های شایسته و بهتر معرفی شدن کابل رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی فرمانی ایجاد کمیسیون عالی را تحت ریاست وزیر اطلاحات و فرهنگ منظور نموده است.
اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ در این راستا چه اقداماتی را انجام خواهد داد خبرنگار روزنامه ملی مصاحبه یی را با صابر مومند سخنگوی آن وزارت انجام داده که تقدیم خوانندگان می گردد.
در ابتدای صحبت مومند گفت:
به اساس فیصله نهمین نشست وزیران فرهنگ کشور های اسلامی در سال ۲۰۰۷ میلادی در شهر باکو پایتخت آذربایجان، شهر کابل به حیث پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال ۲۰۲۴ انتخاب گردیده است. مسئولیت کمیسیون عالی را وزارت اطلاعات و فرهنگ به عهده دارد.
وزارت های معارف، امور خارجه، ارشاد حج و اوقاف، انرژی و آب، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امور داخله، دفاع ملی، مالیه، ریاست عمومی امنیت ملی، شورای امنیت ملی، اداره مستقل ارگانهای محل، اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست اکادمی علوم، شاروالی کابل، ریاست پوهنتون کابل، ولایت کابل، شرکت برشنا، بنیاد فرهنگی آغاخان، موسسه یونسکو و موسسه آیسیسکو مؤظف است طی پنج سال آینده تدابیر لازم را برای معرفی شهر کابل به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام رویدست گرفته گزارش ربع وار خویش را به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می نمایند.
مومند افزود: هدف اساسی از ایجاد کمیسیون معرفی کابل به وجه احسن آن در دوره اسلامی بود که بازسازی آبدات اسلامی در کابل، مستند سازی میراث های فرهنگی ملموس و ناملموس و به نمایش گذاشتن آن در هفته فرهنگی سالانه، ارائه سمینار علمی به هدف معرفی کابل، چاپ و نشر ۲۵ عنوان کتاب با ارزش جزء برنامه های معرفی کابل تا سال ۲۰۲۴ خواهد بود بعداً پلان های دیگر نیز در زمینه معرفی نمودن هرچه بهتر کابل اتخاذ خواهد گردید.
مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئول شبعه کابل مرکز اسلامی ۲۰۲۴ در رابطه به مسئولیت های سپرده شده به سایر ادارات ذیربط در این وزارت افزود:
ادارات ذیربط این وزارت که بیشترین مسئولیت ها جهت تجلیل بهتر و معرفی نمودن شایسته کابل به عنوان مرکزتمدن اسلامی را به عهده دارند ووظایف مشخص برایشان سپرده شده ریاست های فرهنگ مردم، تیاتر ملی، موسیقی، موزیم ملی، آرشیف ملی، کتابخانه های عامه، ریاست افغان فلم، آبدات تاریخی، باستان شناسی هنرستان ملی است.
تااکنون سه جلسه بین وزارتی اعضای کمیسیون دایر گردیده که مسئولیت ها و مکلفیت های هر وزارت و اداره مشخص شده است.
قابل یاد آوری است آیسیسکو همه ساله شماری از کشور ها را به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام انتخاب می کند چنانچه در سال ۲۰۱۳ شهر غزنی در افغانستان شهر مدینه در عربستان و شهر کانو در نایجریه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی «مرکز ثقافت اسلامی» نام گذاری و تجلیل گردیده است.
حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید