روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

چراغ هدایت

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست

بیا که نوبت انس است و الفتست ای دوست

دلم به حال گل و سرو و لاله می سوزد

زبسکه باغ طبیعت پرآفتست ای دوست

مـگر تأسفی از رفتگـان نخواهی داشت

بیا که صحبت یاران غنیمتست ای دوست

عـزیز دار محبت کــه خار زار جهان

گرش گلی است همانا محبتست ای دوست

به کام دشمن دون دست دوستان بستن

به دوستی که نه شرط مروتست ای دوست

فلـک همیشه به کام یکی نمی گردد

که اسیای طبیعت به نوبتست ای دوست

بیا کــه پرده پــاییز خـاطـرات انگیز

گشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوست

مـآل کار جهان و جهانیان خواهی

بیا ببین که خزان طبیعتست ای دوست

گرت به صحبت مــن روی رغبتی بـاشد

بیا که با تو مراحق صحبت است ای دوست

به چشم باز توان شب شناخت راه از چاه

که شهر یار چراغ هدایت است ای دوست

شهریار

ممکن است شما دوست داشته باشید