روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

چالش های انتخاباتی بررسی شد

کمیسیون مستقل انتخابات برای بررسی چالش های انتخاباتی دیروز نشست معلوماتی درمقرآن کمیسیون برگزار کرد .

دراین نشست  نمایندگان دسته های انتخاباتی ، نهاد های ناظر ملی وبین المللی انتخابات احزاب سیاسی، جامعه مدنی  ورسانه  ها حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست حواعلم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات فعالیت های این نهاد را درسه مرحله ( قبل از انتخابات  روز برگزاری انتخابات و بعد از انتخابات ) دسته بندی کرد و گفت که انتخابات کنونی نسبت به انتخابات های گذشته متفاوت وشفاف برگزارشده است .

نورستانی دراین نشست یکباردیگر٬ از دسته های انتخاباتی خواست که با این نهاد همکاری کنند و اجازه دهند که  روند بازشماری درولایت های باقی مانده تکمیل شود تا نتیجه ابتدایی اعلام شود .

شماری ازنمایندگان  دسته های انتخاباتی تاکید دارند، این نشست که  درپی تداوم  موارد  مبهم و جنجالی انتخابات ریاست جمهواری برگزارشده بود درنخست به نمایندگان  دسته های انتخاباتی  فرصت داده می شد تا پرسش های شان را مطرح می کردند وبعد مسوولان کمیسیون  مستقل انتخابات به سوالات  پاسخ می دادند اما مسوولان کمیسیون انتخابات نظربه تعیین وقت (سه دقیقه ) که کافی نبود بناءً این نشست بدون نتیجه پایان یافت .

اما شماری از این نمایندگان تاکید دارند که کمیسیون تا کنون نتوانسته است نتیجه قابل قبول را به مردم برساند و ازسوی هم این نهاد مطابق به قانون انتخابات و طرزالعمل های انتخاباتی عمل نکرده است و همواره اختیاری عمل کرده است  وسبب بحران انتخابات شده است .

اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات باربار تاکید کرده اند که این نهاد مطابق قانون عمل کرده است .

نشست معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات درحالی برگزارشد که روند بازشماری آرای ۲۷ ولایت تکمیل شده است اما درهفت ولایت دیگراین روند به دلیل اعتراض ومخالفت شماری از دسته های انتخاباتی تاهنوزآغازنشده است اما متوقف شدن روندبازشماری درهفت ولایت باعث جنجالی شدن و تاخیردراعلام نتیجه انتخابات شده است وازسوی هم سبب تشویش ونگرانی شدید مردم شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید