روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیگیری حادثه المناک حریق موتر حامل اتباع افغانستان در شهر یزد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به اساس معلومات واصله از جمهوری اسلامی ایران در مورد حریق و هدف قرار گرفتن موتر حامل اتباع افغانستان توسط نیروی انتظامی آن کشور که منجر به شهادت و مجروح شدن هموطنان ما گردید، با دقت و جدیت پیگیر است.
معاون سرمحقق عبدالغفور لیوال، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران اخیراً با مقامات دولتی ولایت یزد دیدار داشته و حادثه المناک حریق و هدف قرار گرفتن موتر حامل اتباع افغان را که منجر به شهادت و مجروح شدن هموطنان ما گردید، به دقت مورد پیگیری و تحقیق لازم قرار داده است. در این دیدارها مقامات ولایت یزد ضمن قبول نمودن تیر اندازی نیروهای انتظامی ایران بر موتر حامل اتباع افغان، اطمینان داده اند که مسببین حادثه، مورد پیگرد قانونی از سوی نهادهای عدلی ‌و قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.
سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران ضمن دیدار با مجروحین و نجات یافتگان حادثه از نزدیک، به نگرانی‌ و صحبت‌های ایشان گوش فرا داده و کمک و حمایت‌های لازم را ارایه نمودند. همچنین ایشان بعد از بازدید از محل رویداد حادثه به روح قربانیان اتحاف دعا نموده و تدابیر لازم را غرض حفظ و انتقال اجساد اتخاذ نمود.
وزارت امور خارجه بعد از حصول نتایج تحقیق و ارزیابی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران، در مورد اقدامات و تدابیر بعدی با جانب ایران تصامیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید