روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیش گام هنرنقاشی نوین افغانستان وفات کرد

محمدیوسف کهزاد ، نقاش ، شاعر و نمایشنامه نویس چیره دست کشور وفات کرد.

کهزاد شخصیت هنری بود که نامش با هنر چند بُعدی او گره زده شده بود.

 کهزاد بنیان گذار نگارستان غلام محمد میمنگی بود وبا دریغ به عمر هشتادو سه سالگی دردیار غربت درایالات متحده امریکا چشم از جهان بست.

 کهزاد درمعرفی هنرهای افغانستان درهند ، امریکا ، ایتالیا و دیگر کشور ها نقش بازی کرد. از کهزاد آثاری چون جلوه های زیبایی درهنر ، خدا زیبایی را آفرید، مروارید های سیاه وگزیده های شعر باقی مانده است افزون برآن داستان هایی نیز درنشریه های وقت چاپ شده است. کهزاد چندین جایزه ادبی را در دیباچه زندگی نیز دارد. هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ  خانواده بزرگ فرهنگی و هنرمندان افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را به این مناسبت به دوستان  اقارب و بازماندگانش ابراز می دارند و از بارگاه لایزال به مرحوم جنت فردوس استدعا دارند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید