روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیام وزارت امور زنان به مناسبت بزرگداشت از هشتم مارچ، روز جهانی زن

زنان رشید و با شهامت افغانستان! قرار معلوم، شما در هفده سال اخیر به حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دستاورد های چشمگیری، دست یافته اید. چنانچه داعیۀ تساوی حقوق زن در اسناد و قوانین دولتی مسجل شد. یک عده زنان، موقعیت های مناسب را در اهرم اقتدار و حاکمیت، احراز کردند.

حضور و نقش روز افزون آنها در اکثر ساحات خدماتی و رهبری جامعه و دولت، محسوس است. چون رشد و رفاه زنان در انکشاف ملی نهفته است و سرنوشت آنها، جدا از موضوعات ملی نیست؛ لذا در کنار دولت و ملت خود باشید و به حیث حامیان صلح، به کار و خدمات صادقانۀ خویش ادامه دهید. ناملایمات شرایط جنگ و تروریزم، صبر و مقاومت شما را آزمود. هنوز هزاران زن از نا امنی بیکاری و بحران اقتصادی، رنج می برند و قربانی خشونت های لجام گسیخته اند. آنها در زندگی خویش بارها شاهد تکرار تراژیدی مشابۀ قربانی ۱۲۹ تن از کارگر زنان فابریکه کتان بافی اند که سال ۱۹۰۸م. در اعتصابات هشتم مارچ (۱۹۰۸م.) شهر نیویارک اتفاق افتاد و این روز، با آن مسمی شد. دختران و زنان ارجمند و گرامی! بیائید، با حصول فرصت های بهتر شایستۀ رشد و انکشاف بیشتر باشیم. به امکانات و منابع دست یابیم وضعیت موجود خود و جامعه را بهبود و تغییر دهیم. مشارکت خود را در حوزه های کار و بار زندگی با توانمندی، تجربه کنیم. وقتی آن است که برای حفظ و حراست از دست آوردهای بیش ازیک و نیم دهۀ پسین باید منسجم شویم و به جای نگرانی و عقب نشینی در برابر چالش ها، به تجدید تعهدات بپردازیم و همبستگی بین المللی را ارج نهاد، و باگرامیداشت از یکصدویازدهمین سالگرد روز تاریخی هشتم مارچ (۱۹۰۸م) دستاورد های تاریخی خود را تجلیل و حمایت کنیم.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان

ممکن است شما دوست داشته باشید