روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

پیام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات

آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان حقوق بنیادی هموطنان در آینده پا برجاست
روز جهانی دسترسی به اطلاعات را به تمام جامعه رسانه‌یی، خبرنگاران، محققین، مراکز تحقیقاتی، نهادهای ناظر بر شفافیت و کمیسیون دسترسی به اطلاعات مبارک باد می‌گویم.
اهمیت دسترسی به اطلاعات و تعهد نظام جمهوری اسلامی افغانستان به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ایجاب می‌کرد تا در اولین روزهای حکومت قبلی، قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح نمایم و به اساس همین قانون کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد و به فعالیت آغاز نمود. این قانون از نظر محتوا و میکانیزم‌های دسترسی به اطلاعات در سطح منطقه بی‌نظیر است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دسترسی به اطلاعات را در روشنایی قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، حق هر افغان دانسته و به آن متعهد است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از فعالیت‌های کمیسیون دسترسی به اطلاعات حمایت نموده و تمامی فرصت‌ها را در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات فراهم می‌سازد.
دسترسی و شریک ساختن به موقع اطلاعات در مورد فعالیت‌ها و اجراات حکومت، پروسه‌ها و پروژه‌های ملی، پروسه‌های تدارکاتی، اسناد، مصوبات و موارد دیگر، زمینه را برای شفافیت، پاسخگوی و اعتماد دو جانبه دولت و مردم فراهم ساخته است.
بنا برین، هر فرد جامعه حق دارد تا پرسش‌های را در مورد چگونگی عرضه‌ی خدمات حکومت مطرح کنند. رسانه‌ها حق دارند، تا در روشنایی قانون؛ چگونگی طرح‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و تمامی اقداماتی را که حکومت در سطح مرکز و ولایات انجام می‌دهد، مورد پرسش قرار دهند.
حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان از جمله ارزش‌های است که فقط زیر چتر جمهوریت قابل تعریف و تامین می‌باشد باشد، در نزده سال گذشته زیر همین چتر این ارزش‌ها با فداکاری‌ها و قربانی‌های زیاد حفظ و تقویت گردیده است و من منحیث مسئول اول تطبیق قانون اساسی کشور از این ارزش‌ها و اساسات جمهوریت پاسداری می‌نمایم.
از همین‌رو، ما به مردم خویش اطمینان می‌دهیم که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، هم‌چنان به عنوان حقوق بنیادی هموطنان ما در آینده پا برجا مانده و حکومت به پاسداری از تمام دست‌آوردهای نزده‌ساله‌ی نظام جمهوری، متعهد است.

ممکن است شما دوست داشته باشید