روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیام تبریکی صدراعظم کشور شاهی ناروی

عنوانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام تبریکیه از سوی ارنا سولبرگ صدراعظم کشور شاهی ناروی به مناسبت انتخاب مجدد شان بحیث رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مواصلت ورزیده است.

در این پیام صدراعظم ناروی، مراتب تبریکات خویش را بخاطر انتخاب مجدد محمد اشرف غنی بحیث رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ابراز کرده است.

وی نگاشته است: می خواهم با اغتنام از فرصت به شما اطمینان دهم که ناروی در راستای حمایت از تلاش ها در خصوص صلح و آوردن ثبات برای مردم افغانستان، متعهد می باشد.

صدراعظم ناروی ضمن اینکه بر ادامۀ همکاری ها میان دو کشور تأکید کرده، نگاشته است: ما امیدواریم سیاستمداران افغان در یکپارچگی با همدیگر از فرصت های که برای تامین صلح به میان آمده، استفاده نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید