روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیامد نشست بروکسل تعهد ۶ میلیارد دالری ناتو به افغانستان

بدون حمایت مالی ناتو و تأمین مصارف مالی صدها هزار نیروی امنیتی کشور بی گمان مشکلات عدیده براین نیروها به بار خواهد آورد. حکومت وحدت ملی به این زودی ها قادر نیست منابع مالی نیروهای امنیتی‎اش‌‌را تأمین و مستقلانه بردوام آنها اثر گذار باشد. بنابرین تداوم این حمایت و تعهد تا سال ۲۰۲۴ یک گام مهم برای افغانستان است. در حالی که میلیارد ها دالر طی هر سال نتوانسته برکاهش آمار گروه‌های تروریستی فعال درین کشور کاهش تلفات ملکی و در کلیت برثبات درین کشور اثر مشهود بگذارد. به رغم افزایش تعهدات مالی، تمدید زمان، این تعهدات افزایش تجهیزات، آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان آنچه که اکنون در حال افزایش است. خون ریزی بیشتر و گسترش نا امنی توسط طالبان است. دبیرکل ناتو در بروکسل یکبار دیگر برادامه همکاری ها با حکومت افغانستان تأکید کرد. موصوف با اشاره به چراغ سبز عربستان سعودی به گفتگوهای صلح افغانستان می‎گوید که این سازمان از همکاری تمام کشور ها و نهاد ها برای تأمین صلح وثبات در افغانستان حمایت می کند. این سازمان افغانستان را تنها نمی گذارد و از روند صلح این کشور استقبال می‎کند با این حال حامی نیروهای امنیتی درمیدان های نبرد نیز خواهد بود و از هیچ تلاش برای افغانستان با ثبات دریغ نمی کند. درین نشست روی مواردی چون ائتلاف جهانی علیه داعش، نقش افغانستان در مبارزه علیه این گروه و کمک هایی که به این منظور نیاز است، گفتگو صورت گرفت. ناتو تا سال ۲۰۲۴ به حمایت مالی، آموزشی و تجهیزاتی نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داده و تا تحقق صلح وثبات در افغانستان از دولت حمایت خواهند کرد. نشست کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو درباره افغانستان دایر گردید. کانون این نشست، بحث تعهد کشور های عضو برافزایش شمار نیروهای ویژه ارتش  چگونگی مدیریت و کنترول عملیات های این نیروها و تقویت قوای هوایی کشور قرار داشت. کشور های عضو تأکید داشتند که در کنار شکست ها و تجربه‌های تلخ  آموزش و حضور فعال نیروهای ویژه در عملیات های پیچیده می تواند یک دستاورد بزرگ برای ناتو محسوب می‌شود. در بخش کمک های مالی نیز کشور های عضو براختصاص بودجه ۶ میلیارد دالری به افغانستان تعهد سپردند. این پول همه ساله تا سال ۲۰۲۴ از چهار مجرابه صندوق مالی افغانستان واریز خواهد شد. بخش نخست ۴۴۰ میلیون دالر است و از ذخایر مالی خود دولت افغانستان تأمین می شود. بخش دوم کمک مالی کشور های عضو به استثنای امریکاست که شامل یک میلیارد دالر است و از طریق دو صندوق «سپرده های مالی ارتش ملی افغانستان (ANA Trust Fund) و (پس انداز برای حاکمیت قانون (LOTFA) تأمین می شود. بخش سوم نیز ۴٫۷ میلیارد دالر کمک مالی امریکاست و از طریق «صندوق نیروهای امنیتی افغان (ASFF) تأمین می شود.

در بخش صلح و مذاکره با گروه های مسلح مخالف دولت  ناتو یکبار دیگر بر راه حل سیاسی و گفتگوی بین الافغانی تأکیدورزید. کشور های عضو ناتو از اراده دولت افغانستان برای دستیابی به یک توافق جامع و صلح آمیز با طالبان پشتیبانی کرده و می گویند  تلاش های دولت افغانستان در نشست «روند کابل» برای بررسی روند صلح و امنیت در کشور در ۲۸ فبروری و کنفرانس تاشکند در ۲۶ و ۲۷ قابل تقدیر است. در بیانیه ناتو آمده است که آتش بس یکجانبه دولت درماه جون تعهد، عزم و اراده حکومت افغانستان را در راستای رسیدن به یک صلح پایدار نشان داد. در بخش مبارزه با فساد ناتو در بیانیه‌اش ذکر کرده که همکاری‌اش‌را در پی ریزی حکومت داری خوب توسعه نهاد های اجتماعی و اقتصادی ادامه خواهد داد. نشست وزیران کشور های عضو ناتو در ماه نوامبر در ژنیو، فرصت خوبی برای بازبینی دستاورد ها به ویژه تعهد حکومت افغانستان پیرامون اصلاحات شفافیت و پاسخگویی در دستگاه اداری است. در ماده دهم این بیانیه آمده است که دولت افغانستان نیز تعهد سپرده که نهاد ها و نیروهای نظامی را تقویت می‌بخشد و دست به انجام عملیات هایی که ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، نخواهد زد. به حقوق شهروندی احترام می‎گذارد و کلیه عمل کردهایش در مطابقت به قانون اساسی افغانستان خواهد بود. در پایان این نشست یک اعلامیه ده ماده یی به نشر رسید که در آن آمده: ناتوتازمانی که افغانستان به صلح و ثبات برسد، در کنار حکومت و مردم این کشور باقی خواهد ماند. ناتو نیروهای افغان را تا سال ۲۰۲۴ میلادی حمایت مالی خواهد کرد و از پروسه صلح و ابتکاری که منجربه صلح شود نیز حمایت می کند. بربنیاد اعلامیه ناتو از وعده همکاری قطر و امارات در چهارچوب ماموریت حمایت قاطع به افغانستان استقبال کرده و از عملکرد دولت افغانستان در راستای مبارزه با گروه های دهشت افگن به شمول گروه داعش حمایت خودرا اعلام داشته است. منشی عمومی ناتو گفت ما هیچگاهی نمی گذاریم که افغانستان لانه امن دهشت افگنان شود. اعضای ناتو متعهد هستند که کمک های مالی خود را افزایش دهندو همچنان در حدود سه هزار مربی‌را در چوکات ماموریت حمایت قاطع نیز به افغانستان می فرستند. نیروهای خاص و نیروهای هوایی افغانستان در مبارزه با دهشت افگنی موفق بوده اند و باید تقویت شوند. موصوف تأکید کرد که باید ساختار فرماندهی‎های نظامیان افغان بهبود پیدا کند. سفیر ناتو در افغانستان از تصمیم سران ناتو در مورد افغانستان استقبال کرده تصامیم ناتو را در مورد افغانستان چنین برشمرد. «حمایت دوامدار و مشترک کشور های عضو ناتو از افغانستان، عملیات مشترک کشور های همکار ناتو و تمدید حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان تا سال ۲۰۲۴ مقامهای افغان نیز درین نشست تعهد سپردند که به ایجاد اصلاحات ادامه می دهند. اقدامات لازم را در زمینه برگزاری انتخابات شفاف همه قبول و مبارزه با فساد انجام خواهند داد. نتایج این نشست می تواند برای بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند. باید حکومت وحدت ملی برنامه هایی‎را برای حمایت از نیروهای افغان روی دست گیرد و اصلاحات مثبتی رادر سطح داخلی ایجاد نماید.

نوشته: س- سامی

ممکن است شما دوست داشته باشید