روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پوهنیار مصطفوی رئیس جدید اطلاعات وفرهنگ پنجشیر را معرفی و کتابخانه دشتک را افتتاح کرد

عبدالودود علی مردان به حیث رئیس جدید ریاست  اطلاعات وفرهنگ پنجشیر گماشته شد.

او دیروز  توسط پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین  مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ با حضور محمد امین صدیقی معاون ولایت،  محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، روسای ادارات ومتنفذان به کارمندان مربوطه معرفی شد.

به گزارش آژانس باختر درین محفل معین مالی واداری تغییر وتبدیلی را یک اصل خواند و برای رئیس جدید اطلاعات وفرهنگ پنجشیر  موفقیت آرزو کرد. قبل ازین غلام رسول به حیث رئیس اطلاعات وفرهنگ پنجشیر ایفای وظیفه می کرد.

همچنان پوهنیار مصطفوی در حالی که از سوی  محمد امین صدیقی معاون ولایت پنجشیر،  محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، روسای ادارات ومتنفذان همراهی می شد به منطقه دشتک ولسوالی عنابه رفت و کتابخانه عامه آن ولایت  را افتتاح کرد.

این کتابخانه در ساحه سه جریب زمین در یک منزل به گونه پخته واساسی به هزینه ۲۵میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات  وفرهنگ  اعمار شده است متشکل از دو سالون، شش اتاق اداری، تشناب وسایر ملحقات  ضروری است.

ممکن است شما دوست داشته باشید