روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پوهنیارحمیدالله فاروقی: پدران ما با احساس و اتحاد ملی بزرگترین افتخار را ثبت تاریخ نمودند

به ارتباط افتخارات ملی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی استقلال افغانستان در آستانه صد سالگی تجلیل از آن پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور تحصیلات عالی می گوید:

امسال از این روز به عنوان نقطه عطف ملی در تاریخ افغانستان تجلیل به عمل می آید روزی که نیاکان ما با قربانی، جانبازی و فداکاری های فراوان و بایک دید عمیق به خاطر آزادگی حریت و استقلال در برابر استعمار هند بریتانوی قد علم کردند. این بحث از لحاظ آزادگی وحریت نیاز اساسی انسان های متمدن و مستقل مطرح است. به عنوان نقطه تغییر شگرف در عرصه های حیات مردم افغانستان چه در بحث فرهنگی و چه در بحث های اقتصادی، علمی روشنگری و توجه به ارزش های بلند ملی بود. با شکل گرفتن مبارزات آزادی خواهی مردم افغانستان و شکل گیری جنبش روشنفکری توسط سراج الاخبار و سایر رسانه های چاپی آن عصر وزمان زمینه گذار و تغییرات اساسی را فراهم و مردم را متوجه ساخت با دگر اندیشی و جسارت ملت شجاع و دلیر ما تحت قیادت شاه امان الله خان غازی بحث استقلال طلبی و آزادی خواهی اوج گرفت. درکنار آن شخصیت بزرگ ملی روان شاد علامه محمود طرزی با نشر مقالات بسیار ارزنده بحث های جدی نهضت را قوت و شکل بیشتر بخشید.

با قرار گرفتن مردم ما در عرصه حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و کسب استقلال کشور از انگلیس ها اصلاحاتی که در زمان اعلیحضرت امان الله خان با یک شتاب آغاز شد، متأسفانه با مأیوسی و ناکامی مواجه شد یک فصل ناتمام از آن اندیشه ها تلاش ها و افکار بود در همین مقطع تاریخ در نتیجه احساس آزادی خواهی ملت افغانستان نسج گرفته بود. بالآخره این تغییرات به بن بست مواجه شد. ولی با تغییرات جدید که بوجود آمد در صحنه احساس عزت آزادی خواهی و مباهات ملت ما که بخاطر آزاد زیستن و گرفتن استقلال و بخاطر وارد آمدن تغییرات در عرصه های فرهنگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انتظار داشتند تلاش کردند. با آنکه در یک مرحله دیگر با تحول جدید آزادی مطبوعات و ارزشهای فرهنگی به ترتیبی که لازم بود بازتاب نیافت هنوز هم ما در آن مقاطع نگرش های موجودیت عادت های اسبتداد و مباحث که در عرصه آزادی مطبوعات و بیان داشتیم متأسفانه با موجودیت آزادی در بخش رسانه ها و محور مطبوعات می توانست شکل گیرد متأسفانه با چالش ها و بن بست های آن عصر مواجه شد.

اما بعداً در دهه دموکراسی سالهای ۱۳۴۳-۱۳۵۲ باز هم یک مرحله شگوفایی وارج گزاری به آزادی مطبوعات و بیان تحولات و تغییرات در عرصه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفت. یک دوره طلایی در تاریخ معاصر افغانستان است. متأسفانه با کودتای ۲۶ سرطان بار دیگر شکل متفاوت بخود گرفت به شکل از اشکال استبداد در کشور حاکم شد.

بخش های مختلف حیات مردم را تحت تأثیر قرار داد.
چالش هایی که در نتیجه تقابل های تفکرات چپ افراطی و راست افراطی در نظام سیاسی ما شکل گرفت باز هم با تأسف ملت ما را به آن آرزو هایی که به خاطر سرعت بخشیدن زندگی سیاسی  اقتصادی و اجتماعی شان داشتند نا امید کرد تا اینکه با کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ بار دیگر بحث این تحولات و تغییرات را به چالش بیشتر برد. به تعقیب آن مبارزات آزادی خواهی مردم افغانستان جهاد باعث شد توانایی ها و ظرفیت های باالقوه که بخاطر تغییر در افغانستان ایجاد شده بوده از بین رفتن، دهه حکومت دست چپی ها در افغانستان نیز نتوانست نقش عمده اثر گذار را در تغییرات سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی افغانستان بازی کند متعاقب آن دوره های که مجاهدین به قدرت رسید و افغانستان دچار چالشهای جدی تر شد بابن بست های مختلف و قوی مواجه شد. یک افت در تمام عرصه های زندگی مردم ما بوجود آورد مخصوصاً شهروندان ما در شهر های بزرگ بخصوص شهر کابل دچار فاجعه شد.

با پایان حکومت اسلامی به رهبری مجاهدین دوره حاکمیت طالبان شروع شد، دوره سیاه در تاریخ معاصر افغانستان بود دیدیم که علیه مطبوعات با جدیت مبارزه و آزادی مطبوعات سلب شد بالآخره فرصت توسعه پیشرفت را نیز از دست دادند دروازه تلویزیون، مکاتب نسوان بسته، کارمندان اناث خانه نشین و محدودیت های جدی در گشت و گذارشهروندان وضع شد درعین حال طرح برای بیرون شدن افغانستان از مصیبت های موجود بود، چه از لحاظ اجتماعی سیاسی و فرهنگی اقتصادی متأسفانه مطرح نشد خوشبختانه در دوره معاصر بعد از سال های ۱۳۸۱ تا ایندم کشور ما با فصل انفعلات جدید تغییرات اساسی بوجود آمد با توجه به خرد و توانایی های موجود نزد زعمای و ملت بزرگ افغانستان و کمک های سخاوتمندانه جامعه جهانی، ملت افغانستان بازهم فرصت یافت در مرحله گذار از بدبختی ها و ناملایماتی ها عرض وجود بکند. در این مرحله یکبار دیگر همانا شاهد آزادی بی حد و حصر آزادی بیان و مطبوعات هستیم دستاورد های قوی در عرصه فرهنگ، توسعه جدی کمی و کیفی ارزشها و انکشاف در عرصه تحصیلات عالی تعلیمی در افغانستان هستیم.

میلیونها فرزند افغان به مکاتب رفته در پوهنتون ها به تحصیل پرداخته به همین ترتیب ما شاهد حضور بیش از ۳۵۰ هزار جوان افغان در بیش از ۱۷۰ پوهنتون و مراکز تحصیلات عالی هستیم این ها دستاورد های بزرگ است بخصوص در بحث آزادی ها چه در عرصه مطبوعات، رسانه ها، آزادی بیان و چه در بخش های دیگر زندگی اینها به مردم ما فرصت داده تا ارزشها و ظرفیت های باالقوه که در عرصه های مختلف زندگی مردم ما وجود داشت به عمل در بیاید و بالآخره آرزو ها و امیدهای جدید را در افغانستان زنده ساخت که متأسفانه با موجودیت جنگ ها و مقاومت های بی جا و فشار های تروریزم چالش جدی مانع ایجاد کرده است.

استاد فاروقی رئیس پوهنتون کابل در اخیر صحبت هایش طی پیامی خطاب به ملت شجاع افغانستان گفت:

پیامم بطور خلص به مردم افغانستان اینست که به ارزش های بزرگ ملی فکر کنند از سوژه سازی افراد اشخاص و نظامها فاصله بگیرند ببینند که پدران و نیاکان ما چگونه با یک احساس ملی اتحاد و وحدت ملی را با فراموش کردن اختلافات قومی مذهبی، سمتی، زبانی توانستند با همدلی، همیاری، وحدت و همکاری دریک صف و سنگر واحد بزرگترین افتخار را ثبت تاریخ خود بکنند
امروز ما در آستانه چنان یک روز بزرگ اقدام تاریخی وجسورانه پدران خود قرار داریم باید به آن ارج گذاشته و
آنرا برجسته سازیم و به نسل های امروز و فردای کشور به عنوان یک دستاورد و ارمغان بزرگ ملی و تاریخی ملت عزیز به جهانیان، تاریخ و آینده ها پیشکش وبه میراث
 بگذاریم.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید