روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پوهاند باوری: ترمیم آثار باستانی یکی از وظایف مهم درموزیم ها و انستیتوت های باستانشناسی است

با سخنرانی پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز کارگاه آموزشی ” پروژۀ ترمیم آثار هده ” ، درموزیم ملی، به کار آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ این کارگاه آموزشی را ریاست موزیم ملی به همکاری انستیتوت شرق شناسی پوهنتون شیکاگوی ایالات متحدۀ امریکا، برگزارکرده است .
درمراسم افتتاح این کارگاه آموزشی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ درسخنرانی اش گفت که این کارگاه به منظورآشنایی بیشتر منسوبان بخش ترمیم آثارباستانی با شیوه های نوین ، برگزار شده است و بیشتر بر ترمیم آثار هده که درموزیم ملی است، متمرکز است.
وی افزود که دراین کارگاه آموزشی، دو تن ازمتخصصان پوهنتون شیکاگوی ایالات متحدۀ امریکا ازطریق انلاین و همچنان متخصصان موزیم ملی، شیوه های ترمیم آثارتاریخی را برای اشتراک کنندگان آموزش می دهند.
پوهاند باوری گفت که ترمیم آثار باستانی یکی از وظایف مهم درموزیم ها و انستیتوت های باستانشناسی است و بیشترآثاری که درجریان حفریات دراختیارباستانشناسان قرارمی گیرد، شکسته و پارچه است.
وی افزود: ازاین جهت مهم است که باید متخصصان ترمیم آثارتاریخی داشته باشیم
بعد محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی صحبت کرد و گفت که دراین کارگاه آموزشی
مسوولان بخش ترمیم آثارتاریخی ریاست های اطلاعات وفرهنگ شماری از ولایت هاو ریاست های مرکز اشتراک کرده اند و با روش های نوین ترمیم آثار با استفاده از آثارباستانی هده ، آشنا خواهند شد .
همچنان دراین مراسم رییس مرکزمیراث های فرهنگی پوهنتون شیکاگوی امریکا و معاون بخش فرهنگی دیپارتمنت روابط عامه سفارت ایالات متحدۀ امریکا درکابل، ازطریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند.
آنان درصحبت های شان از ابتکار موزیم ملی به خاطر برگزاری این کارگاه آموزشی قدردانی کردند و ابرازخرسندی کردند که درراستای آموزش ترمیم آثارباستانی با موزیم ملی افغانستان همکاری می کنند.
همچنان آنان ازهمکاری های بیشترشان با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان دادند.
کار این کارگاه آموزشی، دو روز دیگر نیز ادامه می یابد .

ممکن است شما دوست داشته باشید