روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پوهاند باوری: از ظرفیت های یونسکو و آیسیسکو استفاده اعظمی شود

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ بر همکاری این وزارت با کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو تاکید کرد.

به گزارش آژانس باختر، در جلسه یی که به هدف آشنایی با کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکودیروز در وزارت اطلاعات وفرهنگ
برگزار شد
.

پوهاند محمد رسول باوری گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ در چهار بخش با یونسکو همکاری دارد.

به گفته پوهاند باوری کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو تسهیل کننده جذب کمک برای پروژه ها در افغانستان می باشد.

پوهاند محمد رسول باوری افزود که به زودی کتابخانه های کودکان به کمک این کمیسیون در کشور ساخته می شود و تاکید کرد که باید از ظرفیت های این دو سازمان استفاده اعظمی شود.

محمد شاکر حبیب‌یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو گفت که برمبنای اساسنامه این سازمان، هر کشور مکلف به ایجاد یک کمیسیون در این بخش می باشند که به همین منظور این کمیسیون ایجاد شده است.

به گفته وی نقش این کمیسیون تسهیل کننده همکاری های بین المللی به هدف کمک به صلح و امنیت در جهان می باشد.

سپس دراین برنامه حیات الله مهریار نماینده کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو درباره ساختار ،اهداف ووظایف این کمیسیون توضیحات مفصل بیان کرد .

دراخیر نجیب الله شینواری رئیس آژانس باختر موضوعات نشست را جمع بندی کرد و با ابراز امتنان ازکمیسیون ملی یونیسکو و آیسیسکو برگسترش همکاری آن کمیسیونبا وزارت اطلاعات وفرهنگ دربخش های فرهنگی و اطلاع رسانی تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید