روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پنج وزیر کابینه حکومت افغانستان استیضاح می‌شوند

پارلمان افغانستان پنج وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را به علت مصرف نکردن بودجه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، استیضاح می‌کند.

گزارش شده است که وزارت‌های عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت، فواید عامه و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نتوانسته اند تا ۷۰ درصد بودجه انکشافی خود را در سال ۱۳۹۶ مصرف کنند.

عرفان الله عرفان، منشی ولسی جرگه دیروز به صدای امریکا گفت که روند استیضاح این وزیران آغاز شده است و در نخستین اقدام، برای یما یاری، وزیر فواید عامه صندوق رای گذاشته شد.

اما وزیر فواید عامه افغانستان با اخذ ۶۰ رای تایید و ۵ رای عدم اعتماد، سمت‌اش را به عنوان وزیر فواید عامه حفظ کرد.

قرار است در روزهای آینده برای چهار وزیر دیگر نیز صندوق رای گذاشته شود.

منشی ولسی جرگه می‌گوید که اگر این وزیران قناعت نماینده‌گان مجلس را فراهم ساخته نتوانند، ممکن رای عدم اعتماد بگیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید