روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

پنجمین نشست بورد کاپی رایت برگزارشد

پنجمین جلسه بورد حمایت کاپی رایت دیروز به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه معین امورنشرات با سپاس از اعضای بورد و توجه عمیق به موضوع حقوق مولف و مصنف اضافه کرد: درنشست فعلی دو شکایت داریم یکی شکایت انتشارات عازم  و انتشارات بصیرت و دیگری شکایت انتشارات امیری وانتشارات نویسا و علاوه برآن روی نهایی سازی بورد حمایت کاپی رایت بحث می کنیم .

سانچارکی اضافه کرد که بورد حمایت کاپی رایت باتوجه به افزایش چاپ و نشر کتاب و رونق گرفتن بازار فروش آثارفکری و معنوی درکشورمسئولیت سنگین تری درخصوص حمایت ازحقوق مولف و مصنف به دوش دارد و باید بکوشد که اززحمات نویسندگان حمایت کندو جلوسؤ استفاده دیگران را از سرقت های ادبی و هنری بگیرد.

دراین جلسه با حضورطرفین شکایت  موضوعات شامل آجندا موربحث و بررسی قرارگرفت و فیصله های لازم به عمل آمد.  

ممکن است شما دوست داشته باشید