روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پرویزبوت دوز:به خاطر برقراری امنیت روحآ آرام هستیم

بعد از استقرار امارت اسلامی در افغانستان به صورت عموم در سراسر کشور امن برقرار شده است  اقشارمختلف مردم  به صورت آزادانه می توانند شب و روز  به هر ولایت و یا محلی که خواسته باشند بدون هیچ نوع مشکلات امنیتی سفر نمایند و ازاین وضع به وجود آمده عامه ملت راضی اند اما در کنار امنیت  مردم  نیز خواهان اشتغال زایی از امارت اسلامی افغانستان می باشند مسئولین و رهبری امارت اسلامی افغانستان همواره تلاش نموده تا زمینه امنیت و کار را به مردم فراهم نماید چون یکی از اهداف امارت اسلامی رفاه عامه می باشد روی همین ملحوظ گزارشگر روزنامه ملی انیس گزارشی تهیه نموده که خدمت خوانندگان روزنامه تقدیم می گردد

 

پرویز جوانی است که چهار سال قبل از صنف ۱۲ فارغ شده است اما نسبت ضعف اقتصادی نتوانسته  تحصیلات اش را بالاتر از آن ادامه بدهد برای دریافت یک لقمه نان در مقابل زیارت شاه دو شمشیره( ع)مصروف بوت پالش و بوت دوزی است موصوف گفت که هشت نفراعضای خانواده  دارم در خانه کرایی زندگی می کنم پدر و مادرم نیز با خودم زندگی دارند کار هم به قدر ضرورت نیست مشکلات و قیمتی روزتا روز مردم را دامنگیر ساخته است تحریم های امریکا و سایر کشورها بالای امارت نبوده بل بالای عامه مردم افغانستان وضع شده است باو جود این همه مشکلات شکر خدا را به بجا می آوریم که کشور امن شده و در یک فضای امن بدون ترس و هراس در کار روزمره خویش مصروف هستم همین که ترس ووحشت جنگ نیست این همه از برکت مجاهدین و امارت اسلامی  می باشد وقتی که روحاً آرام باشیم به قدرضرورت  مزدروزانه خواهیم داشت .

 

ایشان افزودند: در ایام زمستان چندان کار نبود روز انه تا دوصد افغانی کار می کردم اما به فضل خداوند حال که بهار است و هوا گرم شده روز انه تا ۲۵۰  و یا بعضی روز ها تا ۳صد افغانی کار می کنم .همین که در کشور امن آمده از همین خاطرخوشحال هستم .

 

مایل جوان دیگری که در کنار دریای کابل مصروف دست فروشی است گفت : دوسال قبل از پوهنتون دنیا فارغ شدم کار در ادارات دولتی پیدا نشد مجبور شدم برای تهیه نان برای خانوداه ام روبه بازار بیا ورم واز مدت دوسال به این سو مصروف میوه فروشی استم .

 

وی گفت هیچ بازارخرید نیست مردم پول ندارند تا میوه خریداری نمایند و میوه هم قیمت شده است راه های پاکستان گاه گاهی بسته می شود  تجار میوه تازه هم ترحم ندارد گاهی فایده می ماند گاهی نه، اما در این ماه  ها میوه کم  یاب است فصل پخت نیست تمام میوه های تازه اکثرًا از خارج از ایران ، پاکستان ، تاجکستان ، چین و برازیل می آید ، میوه های تازه زود خراب و گندیده می شود دست فروشان میوه های تازه زیاد خساره مند  می شوند اما با ز هم شکر خدا است که ساحه کاری ما در هشت ماه گذشته امن شده ترس ووحشت نیست همین که در کشور امن بر قرار شده بسیار خوش هستیم فرق ندارد که پول داریم یا فقیرهستیم روز انه گزاره خودرا می کنیم چون کشور ما امن است همین موضوع بسیار خوب است .مزمل

ممکن است شما دوست داشته باشید