روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پاکستان متعهد به افغانستان با ثباتو صلح آمیز است

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان روزشنبه گفت که پاکستان متعهد به یک افغانستان باثبات و صلح آمیز، متحد، دموکراتیک و مرفه است .

قریشی در جلسه کنفرانس صلح افغانستان تحت عنوان ” پروسه لاهور” گفت که افغانستان با ثبات و مرفه به نفع منطقه است .

وی افزود که پاکستان از نقشش در حل منازعه افغانستان با رعایت اصول احترام متقابل و عدم دخالت حمایت می کند.

وزیر امور خارجه پاکستان افزود که بعد از ملت افغان، بیشترین تاثیر بی ثباتی و درگیری مداوم این کشوررا پاکستان متقبل شده است.

به مدت  طولانی، دایره  بی‎اعتمادی ، اغلب توسط دشمنان مشترک ما ایجاد شده است ، روابط ما را تحت تاثیر قرار داده است و یکدیگر را ملامت کردن به هیچ یک از ما کمک نکرده است. ضروری است که از این گونه  منفی بافی  دور شویم و این زمانی ممکن است که رهبری دو کشور گام های عملی برای ایجاد اعتماد متقابل و اطمینان بردارند.

دو کشور نباید اجازه دهند تا از قلمرو شان به اهداف تروریستی استفاده شود که به نفع کشور های ما نیست .

قریشی افزود:

پاکستان و افغانستان اهداف صلح و رفاه درازمدت در افغانستان و منطقه را یکسان می دانند.

قریشی گفت که دیگران فکر می کنند که جنگ در افغانستان از راه نظامی حل می‎شود در حالی که ما فکر می کنیم که منازعه افغانستان از طریق گفتگو های سیاسی قابل پیشرفت است و  راضی از آن هستیم که دیگران نیز به این نتیجه رسیده اند.

وزیر امور خارجه  پاکستان گفت که به طور صمیمانه روند صلح افغانستان را با حسن نیت و به عنوان یک مسوولیت مشترک تسهیل
می کند و همچنان نقش خود را ادامه می دهد.

قریشی همچنان علاوه بر نقش پاکستان، به حل و فصل سیاسی منازعه افغانستان وتلاش ها به بازسازی و انکشاف افغانستان متعهد شد.

قریشی گفت:

 ما آماده کمک به افغانستان از طریق تجارت، سرمایه گذاری، اتصال و ظرفیت سازی مردم افغانستان
هستیم.

او گفت که ما متعهد به ارتباطات مردم با مردم و تبادل فرهنگی هستیم و پاکستان همچنین مایل است با افغانستان و جامعه جهانی همکاری کند تا امکان آن پیداشود که شرایط موثری برای برگشت  پناهندگان افغان به طور داوطلبانه و مصون به کشور شان فراهم شود.

این کنفرانس پنج روز پیش از سفر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به پاکستان ، دایر شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید