روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

پاکستان: ما بورس های تحصیلی به افغانها را ادامه می دهیم

محمدصادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان می گوید که بیش از ۱۰۰ هزار افغان که از پوهنتون ها و کالج های پاکستان، فارغ التحصیل شده اند، در حکومت و ادارات افغانستان کار می کنند.
محمدصادق در تویتر خود همچنین گفته که پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت های آموزشی را برای افغان ها فراهم کرده است.
به گفتۀ محمدصادق، پاکستان نه تنها به همکاری در این عرصه با افغانستان ادامه خواهد داد، بلکه آن را تقویت نیز خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید