روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پاسوال الحاج سید عمر صبور: ریاست پاسپورت در سال گذشته، شش میلیارد افغانی عاید نموده است

پاسوال الحاج سیدعمر صبور رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت امور داخله طی مصاحبه یی به خبرنگار روزنامه ملی انیس در رابطه به توزیع پاسپورت گفت: روزانه درمجموع حدود چهار هزار جلد پاسپورت توزیع و صادر می نماییم.

قیمت پاسپورت کتگوری های خاص خود را دارد. ما قیمت فی جلد پاسپورت را برای بزرگ سالان که سن شان از ۱۴ سال بالاتر باشد مبلغ ۵۷۰۰ افغانی در مرکز به شمول حق الزحمه و یا تکس پست توزیع می کنیم و در ولایات فی جلد پاسپورت مبلغ ۶۰۰۰ افغانی توزیع می گردد به شمول تکس پست و کسانیکه زیر سن ۱۴ سال است قیمت فی جلد پاسپورت برای آنها ۳۴۵۰ افغانی است و در ولایات هم قیمت تحویلی فی جلد پاسپورت مبلغ ۳۹۵۰ افغانی به شمول پنجصد افغانی قیمت تکس پاسپورت و کسانیکه پاسپورت شان مفقود می گردد، قیمت فی جلد پاسپورت برای شان ۱۲۰۰- افغانی است و در ولایات یازده هزار و پنجصد افغانی فی جلد پاسپورت می باشد و همچنان کسانیکه پاسپورت شان حریق می شود در صورتی که تصدیق از مراجع پولیس اطفائیه و امثال آن داشته باشند به قیمت اصلی و اولی آن تکراراً دوباره پاسپورت برای شان داده می شود.

برای کارمندان دولت که بست و یا رتبه شان از سه بالا باشد و دگروال و بالاتر از آن قیمت فی جلد پاسپورت ۳۴۰۰ افغانی است و کسانیکه پاسپورت شان تخریب شده و فرسوده می شود قیمت فی جلد پاسپورت برای شان ۳۰۰۰ افغانی و قیمت پول تحویلی پاسپورت چیزیکه بالای مردم عام است بالای مامورین پایین رتبه دولتی هم است.

رئیس ریاست پاسپورت افزود:

اخیراً رئیس جمهور حکم صادر نمودند که به منظور شفافیت و انکشاف سیستم تمام مدیریت های پاسپورت ولایات تحت اثر ریاست پاسپورت مرکز کارنمایند، بناءً ریاست پاسپورت مرکز به ریاست عمومی ارتقأ نموده است. ما اجراات را در مرکز و ولایات یک نواخت ساختیم.

 اما در قیمت انتقال پاسپورت یک اندازه مشکلات وجود دارد مثلاً در بعضی ولایات که ناامن است و مشکلات امنیتی وجود دارد در قسمت انتقال پاسپورت شان یک اندازه تأخیر صورت می گیرد. پروسه توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات یکسان می باشد.

پاسوال صبور در رابطه به تسهیلات فراهم شده گفت: ما تسهیلات بیشتری را به مراجعین ایجاد کردیم و دیگر متقاضیان پاسپورت مجبور نیستند ۱۲ بجه شب نوبت بگیرند فعلاً فورم آنلاین در مرکز فعال شده اگر خدا بخواهد سیستم ولایات راهم تنظیم و فعال می کنیم و این برای متقاضیان پاسپورت سهولت است که آنها میتوانند از خانه، دفتر، دکان و هرجایی که خواسته باشند از طریق وسایل همراه شان فورم پاسپورت را خانه پری کنند و پول تحویلی پاسپورت را در نمایندگی های ده افغانستان بانک تحویل کنند، به منظور اجراات بعدی و بایومتریکی به ریاست پاسپورت مراجعه کنند.

رئیس ریاست پاسپورت در رابطه به پلان تدابیری و برنامه های بعدی جهت جلوگیری از سرگردانی مراجعین گفت: پلان و برنامه های بعدی ما اینست که ما سیستم تریننگ را کوشش می کنیم به کارمندان خود فعال بسازیم قسمی که کابل بانک به کارمندان دولت پیام ارسال می کند که معاش آماده توزیع است. ما هم می خواهیم همین پروگرام را در پاسپورت فعال بسازیم که متقاضی پاسپورت زمانیکه از اداره مرکزی پاسپورت اش پرنت می شود و به پست تسلیم داده شود برایش پیام می رود که پاسپورت شما تکمیل و به اداره پست تسلیم داده شده و مراجعین آگاهی حاصل می کند. همچنان می خواهیم از طریق پروگرام آنلاین ولایات را با مرکز وصل بسازیم که سهولت بیشتر را برای مردم ایجاد می کند.

وی افزود: فورم آنلاین به هر تبعه افغانستان که تقاضای پاسپورت داشته باشد توزیع می شود و آن، قسمی است که شما به ویبسایت ریاست پاسپورت مراجعه می کنید در آنجا صفحه شما مرحله به مرحله رهنمایی می شود. در اخیر فورم را پرنت نموده به دافغانستان بانک می برید و پول پاسپورت را تحویل می کنید بعد از آن جهت بایومتریک به ریاست پاسپورت مراجعه نموده فورم شما را ملاحظه می کنیم و به سیستم داخل می شود و بعداً پاسپورت به مرجعی که می خواهید اجرا می شود.

قابل ذکر است در سال ۱۳۹۷ عواید مجموعی پاسپورت کمپیوتری در مرکز و ولایات مبلغ شش میلیارد افغانی تحویل خزانه دولت شده است.

وی گفت: در تشکیلات جدید مدیریت های پاسپورت مدغم شده و ریاست پاسپورت به ریاست عمومی پاسپورت ارتقأ نموده.

 بناءً ما به پولیس اناثیه ضرورت داریم تا در تشکیلات خود آنها را در بخش پاسپورت جذب نماییم. با مقام وزارت بحث صورت گرفته که زمینه را مساعد سازد.

موضوع دیگر نداشتن انترنت و عدم دسترسی به تجهیزات الکترونیکی مدیریت های پاسپورت است که می خواهیم آنها باید اکمال شوند و این هم یک چالش بسیار بزرگ است تا ۳۳ ولایات افغانستان را با سیستم الکترونیکی تجهیز کنیم، همچنان مشکل دیگر مدیریت های پاسپورت ما نداشتن تعمیرهای ستندرد و جای مناسب است باید ما برای مدیریت های پاسپورت خود در تمام ولایات افغانستان تعمیرهای ستندرد داشته باشیم این بزرگترین چالش است که بالایش کار می کنیم امیدوار هستیم که وزیر صاحب داخله و رئیس صاحب جمهور در این راستا ما را حمایت بکنند.

وی علاوه کرد: طوری که مردم از ما توقع دارند ما هم از مردم خود می خواهیم قبل از اینکه اقدام به اخذ پاسپورت کنند خود را آگاه بسازند از مراحل اجرای پاسپورت قوانین پاسپورت و سفر به خارج کشور می توانند از طریق ویبسایت ما معلومات بگیرند و یا اینکه از طریق فیس بوک ما خود را آگاه بسازند که یک پاسپورت چگونه اجرا می شود به خاطریکه فریب نخورند و دیگر اینکه متقاضیان پاسپورت در قسمت پایین آوردن و از بین بردن فساد ما را کمک و همکاری کنند و کسانیکه از آنها توقع پول غیر مشروع دارند ما را در جریان بگذارند، توقع دیگر ما از مردم عزیز اینست که لطفاً پاسپورت خود را خوب نگهدارند و در حفظ و نگهداشت آن کوشش نمایند. روزانه در حدود یک و نیم صد متقاضی نزدما مراجعه می کنند که پاسپورت ما مفقود شده، این رقم بسیار درشت است. پاسپورت یک سند بسیار معتبر است نباید مردم عزیزما اینقدر برخورد سطحی در برابر سند ملی خود کنند.

باید گفت که  سیستم ما با تمام سرحدات افغانستان و با تمام کشورهایی که عضویت پولیس انترپول را دارند وصل است، وقتیکه ما پاسپورت مفقودی را از سیستم خود پاک می کنیم در تمام کشورهای جهان از اعتبار ساقط می شود.

بناءً مفقودی پاسپورت ارقام را بالا می برد که گویا در افغانستان پاسپورت بسیار زیاد و بی اعتبار است. بناءً خواهش ما از متقاضیان پاسپورت اینست که در حفظ پاسپورت خود توجه جدی کنند و به عنوان آخرین خواستم از مردم این است که لطفاً با پاسپورت و ویزه از افغانستان بیرون شوند و با پاسپورت و ویزه دوباره به افغانستان عودت کنند و از سرحدات افغانستان بدون مجوز قانونی عبور نکنند.

رئیس پاسپورت در اخیر گفت: فورم آنلاین فکر می کنم که نتیجه خوب می دهد شاید که مدت زمان کاری را بسیار کم کنیم به خاطریکه این یک فرصت بسیار خوب است برای مردم ما در موقعی که رسمیات شروع می شود می توانند مراجعه کنند در مجموع اگر دروازه آنلاین بسته و آنلاین باز شود دیگر هیچ کسی از مراجعین مستقیم به ریاست پاسپورت نمی آیند در آن صورت ما به تایم رسمیات به دفتر می آییم و تا ختم رسمیات کار می نماییم.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید