روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ویروس کرونا به عنوان یک تهدید جدی تلقی گردد

با گذشت هر روز متأسفانه ما شاهد افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور هستیم که گسترش و شیوع این بیماری با این سرعت کار را نه تنها با نهادهای صحی کشور، بل با مردم ما نیز دشوار ساخته است.

هرچند قرار گزارشها بیشترین افراد مشکوک به این ویروس به تازگی از کشورهمسایه ایران به وطن برگشته اند و اکنون نیز عودت این مهاجران به شکل کتلوی جریان دارد که دولت افغانستان نمی تواند مانع ورود اتباع خود به کشور گردد، اما نظر به ورود سیل آسای مهاجران و افزایش واقعات روز افزون این ویروس، ایجاب می کند که عودت کنندگان  در مرزها برای مدتی قرنطین شوند و بعد از تکمیل معاینات و بازگشت به مناطق اصلی شان  باید نهادهای مسئول آدرس مشخص از این افراد را با خود داشته تا این افراد تحت بررسی و کنترول همیشگی قرار داشته باشند و دیگر شهروندان کشور نیز به خاطر سلامتی خود و جامعه توصیه ها و دستورالعمل وزارت صحت عامه و نهادهای صحی را جدی بگیرند زیرا اگر به وضعیت کنونی جهان نگاهی بیطرفانه اندازیم، دیده می شود که بزرگترین کشورهای جهان که از امکانات خوب اقتصادی و بهداشتی برخوردار هستند در برابر شیوع موج آسای ویروس کرونا، عاجز و ناتوان بودند.

افغانستان کشوریست که بیش از چهار دهه جنگ و ناامنی را پشت سر گذاشته و از لحاظ اقتصادی نیز در یک وضعیت نه چندان خوب، بلکه ضرورت به کمک های بیرونی دارد و هنوز که هنوز است درگیر جنگ های نیابتی و تحمیلی می باشد.

روی این اساس در برابر تهدید ویروس کرونا بیش از هر کشور دیگر آسیب پذیر است و این آسیب پذیری ایجاب می کند تا ویروس کرونا به عنوان یک تهدید جدی تلقی گردد و شهروندان افغانستان از پهلوی آن نیز سطحی نگذرند.

بنابرین برای مبارزه با این ویروس هم نهادهای ذیربط دولتی و هم شهروندان کشور باید مسئولیت ایمانی وجدانی خود را ادا و از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند و همه تدابیر ضروری و توصیه های نهادهای صحی را جدی بگیرند.

هرچند تصامیم رهبری دولت افغانستان مبتنی بر تعطیل مؤسسات آموزشی و تحصیلات عالی، تعویق برنامه های نوروز و … درخور ستایش است، اما با درنظرداشت ابعاد گسترده این ویروس کشنده که به سرعت در حال شیوع در جهان است، رهبری دولت افغانستان نیز در همآهنگی با دیگر نهادهای مسئول، ستراتیژی مبارزه با ویروس کرونا را تدوین نمایند تا ما بتوانیم از گسترش و بحرانی شدن کشور جلوگیری کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید