روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ورود مهاجرین به کشور را جدی بگیرید

با ثبت شانزده مورد مثبت ویروس کرونا در کشور، حکومت افغانستان طی جلسه ای تصمیم گرفت تا به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس، تمامی مؤسسات تحصیلات عالی و آموزشی دولتی و خصوصی را الی تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۹ تعطیل نماید، همچنان در این جلسه خاطر نشان ساخته شد که تداوم این تصمیم بستگی بر وضعیت مرتبط به شیوع ویروس کرونا در کشور و منطقه داشته که با درنظرداشت، شرایط موجود در صورت نیاز به تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم لازم اتخاذ و با مردم شریک ساخته خواهد شد.

به همین ترتیب در این جلسه به تمامی ادارات دولتی و خصوصی هدایت صادر گردید تا از برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و سایر اجتماعات بزرگ، جداً جلوگیری نموده، محیط های کاری خویش را نیز طبق رهنمود تدابیر وقایوی که توسط وزارت صحت عامه تهیه گردیده، تنظیم نمایند. به دنبال این نشست روز شنبه رئیس جمهور غنی نیز از طریق ویدیو کنفرانس با والیان ولایت های هرات، نیمروز، سمنگان، بلخ، کاپیسا و کابل در خصوص تدابیر به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور صحبت کرد و با تأکید بر اینکه آگاهی عامه بیشتر گردد گفت که اقدامات لازم و همه جانبه از طریق رسانه ها و علمای کرام در راستای آگاهی دهی به شهروندان صورت گیرد. حالا که کشور ما نیز مانند سایر کشورهای منطقه و جهان مورد تهدید ویروس کرونا قرار گرفته، بهتر است برای مهار این ویروس بسیج ملی صورت گیرد، از رسانه های همگانی گرفته تا علمای دین همه تلاش ورزند تا به خاطر جلوگیری از این ویروس از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای آگاهی دهی دریغ ننمایند و شهروندان کشور نیز باید توصیه های کارکنان صحی و نهادهای بهداشتی را رعایت و از حضور در محافل و مجالس بزرگ بپرهیزند و به سلامت خود و جامعه توجه جدی نمایند، زیرا یگانه راه مقابله با این ویروس، وقایه و پیشگیری از آن است.

بناءً در صورت شناسایی علایم این بیماری در افراد جامعه، شخص مصاب هرچه عاجل در یکی از مراکز صحی مراجعه کند تا از فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر کشور جلوگیری گردد زیرا کشور ما توان رویارویی با این ویروس را آنچنانی که نیاز است ندارد. بنابراین موضوعی که نسبت به شیوع این ویروس در کشور، سبب نگرانی مردم ما شده است، مسئله برگشت کتلوی مهاجران به تازگی از ایران به افغانستان است که باید دولت بیشترین تمرکز خود را در این راستا معطوف بدارد و در مرزهای کشور به خصوص مرزهای مشترک با ایران، کارزارهای آگاهی دهی را آغاز و افراد تازه وارد شده در کشور را برای مدت معینی در همانجا قرنطین کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید