روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وحید مژده: طالبان در صدد آن اند که تعدادی از محبوسین خود را به عنوان پیش شرط مذاکرات آزاد کنند

چندین دور مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت کشور قطر صورت گرفت اما حدود دو ماه قبل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا متوقف گردید و به تاز گی زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژه امریکا  بار دیگر برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان به برخی کشور ها سفر نموده است در این مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با چند تن از صاحب نظران انجام داده که نشر می گردد.

در نخست سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه به ارتباط آغاز سفر های اخیر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان گفت:

قبلاً مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در شهردوحه پایتخت قطر آغاز شد اما در نهایت به یک نتیجه ملموس نرسید و سرانجام مذاکرات میان هر دو طرف از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا متوقف شد.

اکنون تلاش های از سوی ایالات متحده امریکا و بعضی از کشور های دیگر دخیل در مسئله افغانستان آغاز شده است ما امید وار هستیم که این تلاش ها نتیجه داشته باشد. من نسبت به آینده مذاکرات صلح امیدوار هستم، اما تازمانی که یک اراده قوی در داخل حکومت افغانستان و گروه های سیاسی برای آوردن صلح نداشته باشیم ما نمی توانیم به مذاکرات صلح امیدوار باشیم.

اول وظیفه حکومت افغانستان و گروه های سیاسی در این کشور است که باید آنها به توافق جمعی روی تشکیل یک هیئت مذاکره کننده برسند.

در حال حاضر تیم های مختلف در حکومت و بیرون از حکومت وجود دارد که متاسفأنه آنها در موارد بسیاری اختلاف نظر دارند. آنها کسانی هستند که باید احساس مسئولیت در آوردن صلح در افغانستان کنند و همچنین گروه هایی که در خارج از افغانستان هستند آنان را تشویق کنند اما امروز ما با مشکل در داخل افغانستان قرار داریم که این نگران کننده است.

هارون میر آگاه سیاسی در مورد چنین می گوید: بدون شک زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان دوباره فعالیت های خویش را آغاز کرده است و می خواهد مذاکرات میان امریکا و طالبان آغاز شود اما عمده ترین موضوع برای ما مذاکرات بین الافغانی است.

تا زمانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشود و یک حکومت جدید روی کار نشود ممکن مذاکرات بین الافغانی صلح صورت نگیرد.

در حالی که عمر حکومت تمام شده است و انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار گردیده در این صورت حکومت نمی تواند به شکل درست از مردم افغانستان نمایندگی کند .

بناءً باید مذاکرات بینالافغانی بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهور صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ملی انیس مبنی بر این که تلاش های تازه زلمی خلیلزاد برای از سرگیری مذاکرات صلح و آوردن صلح در افغانستان اثر گذار است گفت: بدون شک خواست همه مردم افغانستان صلح است و ما باید به یک صلح پایدار برسیم و از سر گرفتن این مذاکرات برای مردم افغانستان مثبت است.

اما این که مذاکرات چه وقت آغاز خواهد شد سوال این است تا زمانی که حکومت جدید کار خود را آغاز نکند به نظرمن قبل از وقت است که مذاکرات صلح صورت بگیرد، بناءً تا زمانی که نتایج انتخابات اعلام نشود باید صورت نگیرد .

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی نیز گفت: در حال حاضر مذاکرات صلح توقف یافته باید از سرگرفته شود زیرا مردم افغانستان خواهان پایان جنگ و خشونت در کشور هستند.چیزی که بسیار مهم است این است که دونالد ترامپ رئیس جمهورایالات متحده امریکا در دلش چه است به خاطر این که اگر بار دیگر هم مذاکرات صلح آغاز شود باز هم مسئله بجا نخواهد رسید.تا زمانی که موضوع روشن نشده باشد اگر مذاکرات صلح هم شود شاید طالبان علاقمند مذاکراتی نباشند که به این قسم آسیب پذیر باشد. به همین دلیل طالبان صرف در صدد آن هستند که تعداد زیادی از محبوسین خود را به این بهانه از زندان ها آزاد کنند و این را پیش شرط برای از سرگرفتن مذاکرات صلح با امریکایی ها عنوان کرده اند.خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید