روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

واقعیت های عینی افغانستان را بپذیرید

مردم افغانستان بیش از چهار دهه می شود که درگیر جنگ های نیابتی و تحمیلی اند و کوله بار این جنگ را به شانه های خود حمل می کنند و درد آن را نیز با پوست و گوشت خود احساس می نمایند.
هرچند دولت افغانستان بارها پیرامون این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد، عارض شد و مداخله صریح و روشن برخی از کشورهای همسایه را نیز مستند سازی کرد، اما علاوه بر این که این مداخله ها، آنچنانی که انتظار می رفت، از سوی شورای امنیت سازمان ملل بررسی نشد، کشورهای مداخله گر در امور داخلی افغانستان نیز با تمام پررویی این موضوع را رد کرده و از پهلوی آن سطحی گذشته اند، درحالی که شواهد کافی از مداخله این کشورها در امور داخلی افغانستان، روابط شان با گروه طالبان و پناه دادن و موجودیت رهبران این گروه و خاستگاه های آنان در داخل خاک شان، گواه این حقیقت است که هیچ عقل سلیمی آن نادیده نمی گیرد.
به تازگی شیخ رشید وزیر امور داخله پاکستان گفته است که اسلام آباد انتظار دارد که طالبان افغانستان با گروه های تروریستی مانند: TTP اجازه فعالیت علیه پاکستان را ندهد که این اظهارات وزیر داخله پاکستان با واکنش وزارت امور خارجه افغانستان مواجه شده و این وزارت ۶ سرطان طی اعلامیه خاطر نشان ساخته که به اساس پالیسی امنیت ملی دولت افغانستان، تحریک طالبان پاکستان نیز در کنار سایر گروه های تروریستی، دشمن صلح، ثبات و رفاه در افغانستان و منطقه است، دولت افغانستان با سایر گروه های تروریستی بدون هرگونه تبعیض مبارزه می کند. اخیراً روزنامه کیهان با نشر مقاله یی پیرامون این که طالبان بر خلاف داعش، بدون خشونت و کشتار عمل می کنند، پرداخته که نشر این مقاله با واکنش مردم و حکومت افغانستان مواجه شده، شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهورافغانستان ضمن انتقاد از روزنامه کیهان این رسانه اصول گرا را به قباحت زدایی از اعمال طالبان، متهم می کند، مرتضوی با انتشار پوستری از روزنامه کیهان تحت عنوان(( طالبان بدون خشونت و کشتار پیشروی کرده و مثل داعش خون بی گناهان را نمی ریزد)) در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته که این روزنامه وابسته به دولت ایران از طالبان قباحت زدایی می کند که این واکنش مشاور رئیس جمهور کشور با واکنش مثبت نزدیک به دوهزار کاربر افغان و غیر افغان مواجه شده و بارها از سوی آنان این متن پسند و باز نشر شده است.
آگاهان امور سیاسی پیرامون این موضوع گفته اند که تحلیل کیهان مانند این می ماند که انسان بخواهد آفتاب را با دو انگشت پنهان کند، زیرا همین اکنون جنگ با طالبان در برخی از ولسوالی ها ادامه دارد که بدون شک در جنگ علاوه بر دو طرف درگیری، محلات مسکونی و باشندگان آن نیز آسیب می بینند، اما به خاطر این که تحلیل روزنامه کیهان را جانبدارانه و به دور از واقعیت بپنداریم، به گونه مثال از به آتش کشیدن ولسوالی و بازار شهر اندخوی- فاریاب، ولسوالی چغتوی غزنی، بازار ولسوالی اچین ننگرهار، ساختمان قوماندانی پولیس درقد تخارو … یاد کرد که با تصرف این مراکز طالبان به شکل بی رحمانه این تاسیسات و اموال مردم را به آتش کشیده که از اثر آن صدها خانواده آواره ومتضرر شده اند.
در حالی که در شماری از ولسوالی ها نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی و زیان های مالی به آنان، عقب نشینی تاکتیکی کرده اند.
بناءً کشورهای همسایه و منطقه به جای قباحت زدایی از طالبان باید تلاش کنند تا دولت افغانستان را در راستای برقراری صلح و ثبات دایمی صادقانه یاری رسانند، زیرا تجربه نشان داده که ادامه جنگ در افغانستان در درازمدت زیان های جبران ناپذیری را به کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیز وارد خواهد نمود.
بنابرین حالا که تمامی کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که معضل افغانستان راه حل نظامی ندارد و هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان نیز، طرفدار سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت نیستند، بهتر است که کشورهای همسایه در این اجماع دخیل شوند و افغانستان را در راه رسیدن به صلح سراسری ودایمی کمک کنند تا نه تنها افغانستان، بلکه منطقه نیز ثبات و آرامش خود را به دست آورده و از مزایا ومزیت های اقتصادی منطقه، مشترکاً سود ببرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید