روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هیچ جنایتی سر پوشیده نمی ماند

امرالله صالح، معاون او ریاست جمهوری حمله به استادن پوهنتون البیرونی را حمله به علم و ضد بشریت خواند و گفت: عاملان این حمله به پنجۀ قانون سپرده می شوند.
معاون نخست ریاست جمهوری در برگۀ فیسبوک اش نگاشته است: هیچ جنایتی سرپوشیده نمی ماند و عاملان حمله بر به استاد پوهنتون البیرونی شناسایی و به پنجۀ قانون سپرده خواهند شد.
او در کنار همدردی با خانواده های شهدا و زخمی های این رویداد، گفته است که امروز از همه شان خبرگیری خواهم کرد تا در بخش تداوی جراحات شان خدمتی کنم.

ممکن است شما دوست داشته باشید