روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هیئت شورای علما، عازم عربستان سعودی شد

به گزارش خبرنگار آژانس باختر  ازمیدان هوایی بین المللی حامدکرزی، قراراست امروز ۱۹سرطان کنفرانس صلح و ثبات در رابطه به افغانستان درشهر عربستان سعودی برگزار شود.

سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح به خبرنگار آژانس باختر گفت ، دراین کنفرانس ۱۲۰ تن ازعلمای دینی کشورهای اسلامی به شمول افغانستان ، پاکستان و دارالعلوم دیوبند و سازمان های کشورهای اسلامی اشتراک میکنند.

به گفته سخنگوی شورای عالی صلح، اجندای محوری این کنفرانس مسئله صلح و ثبات افغانستان است .

ممکن است شما دوست داشته باشید