روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هند ۶ تُن ادویه به شفاخانه صحت طفل کابل کمک کرد

یک محمولۀ دیگر کمک طبی هند به کابل رسید.
به گزارش رسانه های هندی، ۶ تُن کمک طبی که در آن دوای ضروری شامل است به شفاخانۀ صحت طفل اندرگاندی تسلیم داده شد.
این رسانه ها به نقل از مقام های هند گزارش داده اند که این هفتمین محمولۀ کمک طبی آن کشور به افغانستان است.
هندوستان در کنار کمک طبی همچنان وعده کرده که ۵۰ هزار تن گندم به افغانستان کمک می کند. بخشی از این گندم قبلاَ به افغانستان انتقال یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید