روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

همدردی رئیس جمهور غنی با آسیب دیدگان حادثۀ طبیعی ولایت پنجشیر

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، رئیس جمهور کشور در حالیکه از سوی شماری از مسئولین ملکی و نظامی همراهی می گردید، پس از بازدید ساحات آسیب دیده، با مسئولین محلی و مردم ولایت پنجشیر در مقر آن ولایت دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر صحبت کرد و از همدردی و غمشریکی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که در روز وقوع این حادثۀ المناک در اجلاس سران ناتو در بروکسل تشریف داشتند، تشکر کرد.

همچنان موصوف از رئیس جمهور  بخاطر اینکه به مسئولین ملکی و نظامی برای رسانیدن کمک ها و نجات آسیب دیدگان هدایت داد و با تیم تخنیکی ارگان های مختلف که به هدف تسریع روند کمک رسانی دیدار کرد، ابراز امتنان نمود. وی افزود که بنابر هدایت شما و همکاری مردم، اقدامات اولیه بخاطر کمک رسانی صورت گرفته است.

سپس عیدیمحمد طارق یکتن از بزرگان ولایت پنجشیر صحبت نمود و با تشکر از تشریف آوری رئیس جمهور و هیات همراهش گفت که حضور شما به درد و غم ما، مرهم گذاشت.

بعداً فریادی به نمایندگی از خانواده های آسیب دیده، صحبت کردو گفت : این فاجعه طبیعی آسیب ها و خسارات جانی و مالی را به همراه داشت، اما احساس همدردی حکومت و مردم، بار سنگین غم و اندوه را از شانه های ما برداشت.

وی افزود: حضور رئیس جمهور برای ما یک پیام اخلاقی و عاطفی داد و تا زمانیکه رابطۀ حکومت و مردم بر مبنای اخلاق و عاطفه استوار باشد، مردم و حکومت هیچگاهی به شکست مواجه نمی شوند.

متعاقباً تاج محمد جاهد صحبت نمود و حضور رئیس جمهور را نشانۀ اخلاق نیکو و وطن دوستی شان به مردم پنجشیر دانست و به نمایندگی از مردم این ولایت، از رئیس جمهور و هیات معیتی اش و همچنان لوای انجنیری اردوی ملی بخاطر همکاری های شان، تشکر کرد.

رئیس جمهور  پس از استماع صحبت های آنان، یکبار دیگر به خانواده های آسیب دیده و مردم ولایت پنجشیر ابراز همدردی کرد و گفت که مدیریت والی و سایر مسئولین محلی و سهمگیری مردم نسبت به این حادثۀ طبیعی، احساس همیشگی مردم را به نمایش گذاشت.

رئیس جمهور گفت که کمک ها به محل رسیده و این بسنده نمی باشد. وی به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد تا یک محل مناسب را برای اعمار منازل رهایشی به آسیب دیدگان آماده کند و حکومت در قسمت اعمار آن همکاری نماید.

رئیس جمهور غنی همچنان به وزارت مذکور هدایت داد تا به منظور بازسازی دکان های که در این حادثه ویران شده اند، نقشۀ یک بازار مناسب را ترتیب نماید تا حکومت در قسمت اعمار آن اقدام کند.

رئیس جمهور کشور به وزارت های زراعت و انکشاف دهات دستور داد که بخاطر بازسازی جوی های تخریب شده، روی یک سیستم آبیاری و اعمار جوی ها کار کند و همچنان وزارت انکشاف دهات حصۀ اول پنجشیر را در اولویت برنامۀ میثاق شهروندی قرار دهد و در زمینۀ رسیدگی به ابعاد دیگر حادثه مانند قطع برق و تخریب راه ها، بعد از بررسی ها اقدام شود.

رئیس جمهور  خاطرنشان کرد که روی یک مدل برای دریای پنجشیر کار صورت گیرد تا جلو حوادث گرفته شود. وی با اشاره بر اینکه ابعاد این حادثه وسیع است و در زمینۀ فراهم آوری امکانات از هیچگونه تلاش دریغ نخواهد شد، افزود که روی ایجاد سیستم مدیریت سیلاب ها و مدیریت آب و بندهای پنجشیر، کارهای بیشتری صورت خواهد گرفت.

محمد اشرف غنی به ندیمه سحر رئیس ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی، هدایت داد تا نهادهای آموزشی صنعتی و حرفه یی را که باعث کاریابی در این ولایت گردد، ایجاد نماید. همچنان وی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا روی انکشاف ولایت پنجشیر در همکاری با والی آن ولایت، کار نمایند.

رئیس جمهور به پاسخ صحبت های  فریادی گفت: نظام مردم سالار، یک نظام عاطفی است. درد و رنج مردم سبب شده است که ما اینجا بیاییم و اگر درد و رنج مردم، ما را حرکت ندهد، خود را انسان گفته نمی توانیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید