روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هفتمین کنفرانس دو روزه جها نی کنفرانس جهانی صلح در  بیجنگ آغاز شد

یافتن راه حل برای چالش های بین المللی و مساعدت به ایجاد جوامع امن در جهان از جمله اصلی ترین موضوعاتی است که مسئولان و کارشناسان سیاسی کشورهای حاضر درکنفرانس بیجنگ درباره آن بحث و مشورت خواهند کرد.

مبارزه با تروریسم، منع تکثیر تسلیحات کشتار جمعی، مناقشه های تجاری، امنیت اقتصادی و بسیاری از موضوعاتی که باعث بروز چالش های بزرگ در میان کشورها شده است، در این اجلاس مورد بحث قرار می گیرد.

از جمله برنامه های همایش برگزاری دو نشست اصلی و ۲۶ نشست کمیته های ویژه است که در آنها مهمترین مسایل منطقه ای و بین المللی مطرح خواهد شد.

غیر از مسئولان و کارشناسان سیاسی، ۶۵ سفارتخانه اعلام کرده اند که در نشست حضور می یابند و همزمان ۴۴ سفیر شرکت خود را در همایش مسجل کرده اند.

نزدیک به ۷۰ نفر از محققان از ۲۳ کشور مختلف از جمله ایران در این اجلاس سخنرانی می کنند و ۲۷۰ پژوهشگر در روابط بین الملل از جمله مهمانان همایش هستند.

این همایش که به میزبانی پو هنتون مهندسی و فنی ‘چینگ هوا’ یکی از برترین پو هنتون های چین برگزار می شود در واقع یک نشست بلندپایه غیر دولتی است که برای رسیدن به مسایل مهم امنیتی و چالش های پیش روی صلح برگزار می شود.

اولین دوره این کنفرانس در  سال ۲۰۱۲ میلادی برگزار شده بود .

ممکن است شما دوست داشته باشید