روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هشدار ادارۀ حفاظت محیط زیست؛ تخریب غیر معیاری تجهیزات نیروهای امریکایی محیط را آلوده می سازد

عزت الله صدیقی معین مسلکی ادارۀ حفاظت محیط زیست، تخریب غیر معیاری تجهیزات نیروهای امریکایی را تهدید به محیط زیست می داند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ صدیقی در محفل ختم کارگاه آموزشی شبکۀ خبرنگاران حفاظت محیط زیست که از سوی ادارۀ میدیدتیک افغانستان به کمک دفتر ارتباطات در کابل برگزار شده بود در رابطه به حفاظت از محیط زیست وعوامل تهدید کننده آن صحبت کرد وگفت در حالی که روند خروج نیروهایامریکایی جریان دارد وما می بینیم که آنان قبل از خروج تجهیزات شان را تخریب می کنند که در میان ده ها وسیله آلوده کننده چون بطری های تیزابی وغیره مواد شامل است که تخریب آن به محیط زیست آسیب می رساند. صدیقی افزود: طبق قرار داد که میان جمهوری افغانستان ونیروهای امریکایی وجود دارد باید نیروهای امریکایی ساحه را به همان شکلی که تسلیم شده بودند دوباره به نیروهای افغان تسلیم کنند اما تاکنون به گزارشگران ومتخصصان محیط زیست اجازه حضور در ساحه داده نشده است.
در این کارگاه آموزشی که پنج روز ادامه داشت به سی تن گزارشگران رسانه های تصویری،شنیداری وچاپی در رابطه به اطلاعات محیط زیست ونقش خبرنگاران ، محیط زیست وتوسعه پایدار، سواد محیط زیستی ونقش رسانه ها، بررسی مسایل محیط زیستی در روشنایی قوانین، بررسی محیط زیست وابعاد اجتماعی، اقتصادی وسیاسی آن، اکوسیستم وخدمات آن،مفاهیم کلی منابع طبیعی واهداف توسعه پایدارافغانستان، جنگل ها ونقش آن در حفاظت محیط زیست، چالش های عمده جنگل هادر جهان وافغانستان، چراگاه ها ونقش نهادهای ملی ومحلی در مدیریت آن، تنوع حیات وساحات حفاظت شده یی افغانستان وچالش های آن، منابع آب وآب های افغانستان، آلودگی آب وراه حل های آن، خاک وعوامل آلوگی آن ، زباله ها، چالش ها ومدیریت آن،تغییر اقلیم، پیامدهای آن حوادث اقلیمی وآسیب پذیری سیستم های اجتماعی واکولوژیکی افغانستان در برابر آن،سازگاری با تغییر اقلیم،کاهش عوامل تغییر اقلیم، پالیسی ها ورخدادهای ملی وجهانی مرتبط، انرژی و محیط زیست، حکومتداری محیط زیست، پلان گذاری وارتباطات محیط زیستی، آموزش داده شد.
کارکارگاه با توزیع تصدیق نامه ها پایان یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید