روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هجده سال گذشته نمادی از ایستادگی مردم ما غرض گام گذاشتن به سوی فردای نوین است

سرمنشی سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در اجلاس وزرای خارجه کشور های عضو آن سازمان در واشنگتن تأکید کرده است که برای تأمین صلح پایدار در افغانستان باید دستاورد های هجده سال گذشته در این کشور حفظ شود.

سرمنشی ناتو در سخنرانی خود در اجلاس وزرای خارجه آن سازمان بر علاوه آن که بر حفظ دستاورد های هجده سال گذشته در افغانستان تأکید کرد و اظهار داشت که برای تقویت روند صلح در افغانستان باید برای گفتگو ها میان افغان ها بستر سازی شود و صلح در افغانستان زمانی تامین شده می تواند که افغانستان از تروریست ها  پاک شود.

حفظ دستاورد های هجده سال گذشته، شکل گیری مذاکرات میان افغانها و پاکسازی افغانستان از لوث هراس افگنان ، ریشه کن سازی لانه های هراس افگنان در منطقه، خواست و دیدگاه دولتمردان و مردم افغانستان بوده است و دولت و مردم این کشور  همیشه بر همین مسایل تاکید داشته اند.

حفظ دستاورد های هجده سال گذشته و موارد دیگر که در سخنرانی سر منشی ناتو تذکر رفته تنها خواست این دیپلمات ارشد ناتو نبوده است، سازمان ملل ، کشور های دوست افغانستان حتا سیاسیون و نظامیان امریکایی این مسأله را مطرح کرده و گفته اند که نباید در گفتگو های صلح دستاورد های هجده سال گذشته و یا ارزش های دموکراتیک در این کشور نادیده گرفته شود.

خواست مردم و دولت افغانستان و خواست کشور های صلح جو و صلح پسند این است که روند گفتگو های صلح در افغانستان به مدیریت افغان ها و در روشنایی احکام قانون اساسی این کشور صورت گیرد و در هر نوع گفتگو ها، مبنای صلح باید منافع افغانها باشد. در حالی که روند کنونی گفتگو ها میان نماینده گان امریکا و طالبان پرسش های خود را دارد و در غیاب دولت افغانستان پیش رفته است.

مردم افغانستان نگران شکل گیری یک معامله پنهانی اند که می تواند برای افغانستان و منطقه پیامد ناگوار داشته باشد.

سیاسیون ، فعالان حقوق زن و حقوق بشری و در کل مردم افغانستان که سالها تحجر و بربریت طالبانی را تحمل کرده اند نگران آن اند که نشود، در مذاکرات و با ادغام طالبان در جامعه سیاسی افغانستان ارزش های هجده سال گذشته به باد برود.

ایجاد اردوی ملی ، پولیس ملی ، آزادی بیان و رسانه ها، رفتن دوباره دختران به مکاتب، آزادی و فعالیت احزاب سیاسی و فعالیت های مدنی و دهها مورد دیگر جزءٍ دستاورد ها و ارزش های اند که در طول هجده سال گذشته نصیب مردم افغانستان شده است.

مگر با توجه به ایدیولوژی افراط گرایانه و تفکر تک گرایانه که طالبان دارند مشکل است از حفظ این ارزش ها مطمئن شد به خصوص آن که طالبان در صورت پیروزی موضع شان را در قبال نهاد های امنیتی و دفاعی کشور واضح کرده است و به منحل کردن آن تأکید کرده اند به همین سان آنها و ایدیولوژی افراط گرایانه شان را در خصوص تحصیل دختران حفظ کرده اند و تفکر تک گرایانه که همه کاره ، سیاست و میدان خود را می دانند ثابت می کنند که آنها تحمل فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی را نخواهد داشت.

هجده سال گذشته جزءً هویت و نمادی از ایستادگی مردم ما غرض گام گذاشتن به سوی یک فردای نوین است. این ارزش ها و دستاورد ها خون بهایی هزاران فرزند این کشور که یا در سنگر مبارزه علیه هراس افگنی جان سپرده اند و یا هم قربانی حملات خشن تروریستی(انفجار و انتحار)  شده اند که طالبان خود را مفتخر به آن دانسته اند پس نمی شود همه این ارزش ها را یکسره به پای آنانی ریخت که برای منافع دیگران کار میکنند.                       

                            ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید