روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هاشمی:  احزاب و مردم نگذارند با آرای شان تقلب صورت گیرد

در ابتدای صحبت هاشمی در رابطه به انتقال مواد حساس و غیر حساس معلومات داده گفت: مواد حساس و غیر حساس به مراکز ۳۳ ولایت انتقال یافته که مواد حساس شامل اوراق رأی‏دهی رنگ نشان انگشت در روز
رأی دهی، قلم بنفش برای تک مارک نمودن ورق رأی دهی که صرف به وسیله لایزر قابل تشخیص است ومواد غیر حساس، مواد آموزش قرطاسیه باب وسایر مواد مورد ضرورت در روز رأی دهی
می باشد.

وزارت دفاع ملی به کمیسیون مستقل انتخابات وعده همه جانبه همکاری داده فعلاً کدام مشکل در انتقال مواد باقی نمانده است امیدداریم ۲۱ هزار محل رأی دهی و پنجصد مرکز تا شروع هفته آینده کاملاً اکمال گردد.

وی در مورد شمار دقیق
رأی دهندگان گفت:

قبلاً ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برای رأی در دیتا تری کمیسیون ثبت و راجستر شده بود برای حذف افراد زیرسن و تکراری و یا کسانیکه معلومات شان ناقص بود کمیسیون به موقع اقدام کرد که در حدود ۸/۸ میلیون بحیث واجدین شرایط رأی دهی شناخته شد. و متباقی حذف گردیدند.

هاشمی با اطمینان دهی از برگزاری مبنی برتضمین شفاف پروسه انتخابات پارلمان در کشور افزود:

طرح بایومتریک ساختن انتخابات از نخستین پیشنهادات کمیسیون قبل از برگزاری پروسه انتخابات در کشور بود بعداً احزاب سیاسی نیز براستفاده از تکنالوجی در تضمین شفافیت و عادلانه بودن انتخابات تأکید داشتند تا جلو تقلب گرفته شود در مجموع خواست مردم نیز بایومتریک شدن پروسه انتخابات است.

فعلاً ۲۲ هزار دستگاه درخواست شده که خوشبختانه همه در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته است. قرار است بعد از بسته بندی انتقال آن به ولایات وولسوالی ها در مراکز و محلات
رأی دهی آغاز گردد.

برای استفاده از سیستم ۲۵۰ تن را در بخش معلومات سنتر که تخصص در تکنالوژی داشتند آموزش
داده ایم آنان به ولایات اعزام
و در محلات توظیف می شوند.

نحوه استفاده از سیستم بایومتریک خیلی ساده است در پهلوی آن بتری های دستگاه از ظرفیت بلند چارج برخور‏دار است اگر پروسه رأی دهی ۲۴ ساعت هم دوام کند باتری کافی خواهد داشت.

قابل یاد آوری است
که  ۲۷۰۰ تن را که شامل آمرین و کارمندان ساحوی می باشد از طریق کانکور وحدود ۱۲۵۰۰۰ تن از کارمندان وزارت معارف صرف روز رأی دهی بطور مؤقت استخدام شده اند.

محلات رأی دهی در قدم نخست مکاتب و لیسه های مربوط در قریه ها، ولسوالی ها و مراکز ولایات است بعداً مساجد، تکایا محلات عمومی و ادارات دولتی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون انتخابات دررابطه به رقم دقیق کاندیدا گفت:

۲۵۰۰ تن نامزد وکلا اند که ۴۰۱ تن آن خانم ها اند در آبتدا حدود ۱۴۶ تن بنابر شکایت موجود حذف اما بعد از تکمیل اسناد ۱۰۲ تن بنابر بررسی دوسیه ها، از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت دوباره شامل لست گردیدند.

تمرکز به یک چنین پروسه بزرگ یقیناً تخطی ها، نگرانی ها ومشکلاتی را نیز در پی خواهد داشت که مکلفیت نهاد ها وبخشی‏های مشخص است تا درزمینه با شفافیت و بی طرفی عام وتام کار نماید.

هاشمی در رابطه به نگرانی های موجود احزاب سیاسی در آنلاین بودن سیستم بایومتریک در روز انتخابات و نظارت کامل از پروسه گفت:

از سه طرح عمده احزاب سیاسی به کمیسیون مستقل انتخابات یکی تغییر در قانون انتخابات بود
که گفتیم از صلاحیت های کمیسیون خارج و جزءِ وظایف ارگانهای تقنینی کشور است.

ولی در مورد استفاده از تکنالوجی و بایومتریک شدن سیستم رأی دهندگان وجلوگیری از تقلبات و نظارت از روند، کمیسیون اقدام نمودن حق نظارت از پروسه رأی دهی در روز انتخابات جزءِ وظایف اصلی احزاب و نهاد های ناظر است. کمیسیون نیز به این خواست لبیک گفته خواهان همکاری شده است. تا این نقش تقویت یابد.

ولی در مورد این که سیستم آنلاین و آفلاین گردد و طرح جاهایی که دستگاه بایومتریک نمی رسد باید آرا کاملاً باطل و مرحله نصب ستیکر تأکید برای چند روز محدود مجدداً آغاز شود و یا کسانیکه ثبت نشده اند بدون فهرست شامل پروسه شوند قابل تأمل است به هیچ عنوان کمیسیون خلاف قانون و تقویم تعیین شده عمل کرده نمی تواند قانون کمیسیون را مکلف ساخته تا فهرست رأی دهندگان را ترتیب نمایند. در آینده نزدیک در رابطه به بحث آفلاین سیستم و نتایج آرای ریخته شده صندوق ها به نتیجه خواهیم رسید.

وی در اخیر صحبت هایش گفت:

اطمینان و اعتماد مردم که در اثر مشکلات در انتخابات گذشته صدمه دیده بود بیشتر شده است آوردن سیستم بایومتریک تضمین شفافیت پروسه باید انتقال مسؤلیت از راه دموکراتیک و انتخابات صورت گیرد. آنعده که مخالفت می کنند یک سلسله خواست های جانبدارانه مشخص دارند.

فعلاً کدام مشکل وچالش جدی نداریم صرف نگران وضعیت امنیتی در کشور هستیم. با وصف آن که نیروهای امنیتی کشور اطمنیان از تأمین امنیت در روز انتخابات راه داده اند.

ولی با آنهم انتخابات دور سوم پارلمان در کشور در شرایطی برگزار می شود که جنگ و نا امنی حکم فرما است. خواست ما از مردم اینست که فعالانه در انتخابات سهم بگیرند.

خواست مشخص کمیسیون مستقل انتخابات از احزاب سیاسی نهادهای ناظر رسانه ها، کاندیدان و در مجموع مردم افغانستان اینست که دقیقاً در روز انتخابات در تأمین شفافیت پروسه سهم گرفته ونگذارند با آرای شان تقلب وجعل صورت گیرد. 

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید