روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هارون حکیمی، برحفاظت آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشورتاکید کرد

هارون حکیمی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با مسئول شرکت ” هافو “، برتسریع روند کارترمیم و باز سازی، قلعۀ تاریخی شالم خان، پدرحاجی میرویس خان هوتک، تاکید کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین دیدار انجنیرسید جاوید مسئول شرکت ” هافو ” که مسئولیت کار ترمیم و بازسازی قلعۀ تاریخی شالم خان،پدرحاجی میرویس خان هوتک، درولسوالی شینکی زابل را دارد، دررابطه به چگونگی روند کار این پروژه معلومات داد.
وی گفت که کاراین پروژه ۶۰ درصد تکمیل شده است وتلاش می کنند که درآینده نزدیک به پایۀ اکمال برسد.
همچنان معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ برتسریع روند کارترمیم و باز سازی، قلعۀ تاریخی شالم خان، پدرحاجی میرویس خان هوتک و ترمیم، مرمت و حفاظت خانقای بهاالدین ولد، پدر مولانا دربلخ، قصرسلطان مسعود و قلعۀ بست هلمند وشماری از آبده های تاریخی کشورتاکید کرد.
وی، خاطرنشان کرد که درکارمرمت، ترمیم و بازسازی آبده های تاریخی باید بیشتر به اصالت تاریخی و شیوه های معماری دوره های مشخص آبدات تاریخی، توجه صورت بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید