روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نگرانی مردم افغانستان از به درازا کشیدن روند گفتگو های صلح

به درازا کشیدن پنجمین دور مذاکرات میان امریکاو  طالبان و مبهم بودن نتایج آن، سبب نگرانی مردم افغانستان گردیده است؛ مردم به خود حق میدهند که بدانند در عقب درهای بسته چه میگذرد.

در ماه های اخیر تلاش های امریکا پیرامون صلح افغانستان تشدید یافته است، زلمی خلیلزادنماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان تا کنون پنج بار با نمایندگان طالبان در پیوند به روند صلح افغانستان، دیدار و گفتگو کرده است، همین اکنون هم وی سرگرم گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر می باشد.

هرچند زلمی خلیلزاد در سفر به کابل، تمام جزئیات مذاکرات را با سران حکومت وحدت ملی همواره شریک ساخته و بر مذاکرات بین الافغانی تأکید نموده، اما سری بودن و به درازا کشیدن پنجمین دور گفتگوهای قطر میان امریکا و طالبان در عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان که از شهروندان این کشور نمایندگی می کند، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است، شماری به این باور اند که به درازا کشیدن این پروسه نمایانگر این است که طالبان وطرف مقابل درک نموده اند که به جز از صلح دیگر راهی وجود ندارد، اما برخی دیگر به این عقیده اند که در این مدت چه تصامیم و فیصله ها صورت گرفته که مردم افغانستان از آن آگاهی ندارند و سبب نگرانی شان گردیده است، آیا مردم افغانستان که طرف اصلی قضیه اند، حق ندارند که در راستای سرنوشت شان خود تصمیم بگیرند ویا از آن آگاهی حاصل کنند آری این مردم افغانستان اند که مشروعیت نظام و توافقنامه ها را اعتبار می بخشند، پس در این صورت نادیده گرفتن مردم افغانستان قطعاً به پروسه صلح اثرات منفی خواهد گذاشت و این روند را به بن بست خواهد کشید.

روی این اساس قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه بایست تلاش نمایند تا دولت افغانستان را که از مردم این سرزمین نمایندگی می کند در گفتگوهای صلح دخیل سازند، زیرا در عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان تصامیم و فیصله ها جنبه  اجرایی به خود نخواهد گرفت.

بناءً دولت افغانستان نیز باید تلاش های مضاعفی را به خرج دهد و اجماع ملی را بیشتر از هر زمان دیگر تقویت نماید و با تمام نیروهای سیاسی، جهادی، فعالان مدنی به ویژه زنان رأی زنی کند و حرف های آنان را نیز بشنود و منحیث یک دولت فرا ملی تمام این جریان ها را در محوریت خود جمع کند تا از یک موضوع قوی و مردمی وارد روند گفتگوهای صلح گردد تا اینکه هیچ بهانه به مخالفان مسلح و مخالفان سیاسی باقی نماند.

ممکن است شما دوست داشته باشید