روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

نکات تمرینی ویژه برای ورزشکاران مصاب به نفس تنگی

کوهکن

گاهی اوقات حملات نفس تنگی در اثر ورزش و هیجان بوجود میآید که نفس تنگی ناشی از ورزش نام دارد .

نفس تنگی بیماری مجاری هوایی است . نفس تنگی از نظر فیزیولوژیک با تنگ شدن وسیع مجاری هوایی ظاهر می شود که ممکن است خود به خود یا در اثر تداوی بهبود پیدا نماید . معمولاً اغلب حملات آن کوتاه مدت هستند و از چند دقیقه تا چند ساعت دوام می کند.

در تمرینات ورزشی باید مراقب بود تا به قلب و شش، فشار زیادی وارد نشود. به افرادی که تحمل فشار را دارند ، ورزش هایی چون تیراندازی با کمان، تنیس روی میز، تمرینات با وزنه که باعث تقویت عضلات قفسه سینه شده و به جریان تنفس کمک می کند با مشوره داکتر متخصص توصیه می شود.

ولی آنعده ورزشکاران که به بیماری نفس تنگی دچار اند،  باید تمام جلسات تمرینی را با گرم کردن شروع نمایند و تا جایی که فرد عرق خفیفی کند ادامه یابد که می تواند با قدم زدن شروع گردد. سپس حرکات کششی برای گروه های مختلف عضلات به کار رود. فعالیت باید با شدت کم شروع شده و به تدریج شدت یابد تا درجه آمادگی فرد بهبود پیدا کند. فعالیت باید گروه عضلات بزرگ را دربرگیرد ؛ مانند قدم زدن، دویدن آهسته، دویدن معمولی، بایسکل رانی  و بازی های مختلف ورزشی.

 نیاز است تا در هر جلسه، تمرین به مدت ۱۵ تا ۶۰ دقیقه به طول انجامد در افرادی که از نظر آمادگی جسمانی در سطح پایین تری قرار دارند ،تمرین به مدت ۱۵ دقیقه توصیه می شود ولی در موارد پیشرفته تر بهتر است حداقل فعالیت ۳۰ دقیقه باشد. مطالعات نشان داده است که انجام تمرین سه تا پنج جلسه در هفته کافی است.

برای بیماران نفس تنگی نباید شدت تمرین زیاد باشد و بلکه با شدت ملایم تر و مدت زمان بیشتر، باید صورت پذیرد.

برای نوجوانان و جوانان مبتلا به نفس تنگی، این بازی ها توصیه میشود. توپ  را به هوا پرتاب کنید و در حالیکه توپ به سمت پایین می آید از ورزشکار بخواهید تا به طور آهسته شروع به اشپلاق زدن کند و این کار را تا زمانی که توپ به کف محل بازی تماس پیدا کند ادامه دهد.

دو تن در دو طرف یک میز قرار بگیرند و یک توپ تنیس روی میز را در وسط میز بگذارید. از آنها بخواهید تا توپ را به طرف دیگری هدایت کند.

 چند تن در اطراف یک میز حلقه بزنند و تلاش کنند تا یک توپ را در وسط میز قرار دارد با ضربه زدن به خارج از میز پرتاب کنند فردی که توپ به طرف او فرستاده شد نیز باید از این کار جلوگیری کند و اجازه ندهد تا توپ از طرف او خارج شود.

علاوه بر بازی های فوق، این تمرینات نیز برای تقویت عضلات باز دمی شما توصیه می شود: به روی یک چوکی دراز بکشید و بدن خود را به سمت انتهای آن بکشید و تلاش کنید تا تنه یی خود را از روی چوکی به زمین نزدیک کنید. به حالت اول برگردید و حرکت را ۷ مرتبه در دو نوبت تکرار کنید. با پاهای باز ایستاده شوید و دستهای خود را به دو طرف باز کنید. بدن خود را به یک طرف و سپس به طرف دیگر بچرخانید . حرکت را ۲۰ تا ۳۰ ثانیه در دو نوبت تکرار کنید. به حالت طاق باز بر روی زمین دراز بکشید و سر و شانه ها را در حدود ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر از زمین بلند کنید و سپس به حالت اول برگردید و تمرین را ۱۰ مرتبه در دو نوبت صبح و شب تکرار کنید. در اخیر لازم به تذکار است که باید همیشه یک اسپری بازکننده طی فعالیت ورزشی در دسترس بیماری نفس تنگی باشد تا در صورت نیاز از آن استفاده نماید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید